Det kontroversielle Wisting-feltet, oppkalt etter polarhelten Oscar Wisting, befinner seg 300 km nord for kysten av Finnmark, og det vil bli det nordligste feltet i Barentshavet. Venstre mener denne oljen må bli liggende under havbunnen av hensyn til natur og klima.

Equinor er urokkelig på at det omstridte Wisting-feltet i Barentshavet er miljømessig forsvarlig å bygge ut. Venstre er like klar på at det ikke skal bygges ut. Vi forventer at SV i budsjettforhandlingene med regjeringen får gjennomslag for en endelig skrinlegging av prosjektet.

Hvis oljefeltet blir utbygd, vil utslippene fra forbrenning utgjøre 200 millioner tonn CO2. Det tilsvarer hele Norges klimagassutslipp i fire år. Oljen må derfor bli liggende av hensyn til klimaet og plikten til å nå 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen.

I tillegg ligger oljefeltet kun 50 kilometer fra iskantsonen. Hvis det skulle skje et uhell her, vil det kunne få alvorlige konsekvenser for det sårbare økosystemet. At oljevernberedskapen er mangelfull på grunn av lang avstand til land og til dels svært krevende værforhold, understreker alvoret. Iskantsonen er hjemmet til isbjørn, hval, fisk og sjøfugl, og vi vil verne om dette.

Vi ville ikke hatt denne regjeringen om ikke SV var støttepartiet deres. Det forplikter også SV til å vise at de bruker sin posisjon til å sikre at vi ikke bygger ut verdens nordligste oljefelt, midt i et sårbart arktisk område, når natur- og klimakrisen er det viktigste vi må løse.

Det har aldri vært flertall mot et eneste oljefelt på Stortinget noen gang. Likevel har vi stoppet LoVeSe, Jan Mayen, Møreflaket, Skagerrak fordi små miljøpartier har vært villige til å stille krav i forhandlinger. Det har Venstre gjort, det har SV gjort før, nå må SV gjøre det igjen. Det var SV selv som ikke ville ha noen samarbeidsavtale med regjeringen, for å stå fritt i Stortinget. I dette tilfellet kan det bety utbygging av oljefelt. Med mindre SV tar kampen i budsjettet og tar ansvar for å stanse Wisting.