Wisting er et felt som var ulønnsomt før koronapendemien, men som har blitt lønnsomt nå pga oljeskattepakken i fjor sommer . I andre deler av landet brukes koronamidler til å videreutvikle framtidsrettet teknologi og etablere nye grønne næringer mens petroleumsnæringen sponses til lønnsomhet i nord.

Equinor har selv anslått at investeringskostnadene på Wisting-feltet vil være på ca 55-75 milliarder (2). Driftskostnadene kommer på toppen av det. Men hvor lenge vil et prosjekt som må sponses til lønnsomhet kunne drive når Europa i større grad framover etterspør ikke-fossil energi ? Kunne vi ha brukt pengene bedre?

Innføringen av de midlertidige endringene i petroleum skatteregimet like før sommeren 2020 hadde som mål at aktiviteten skulle komme tilbake på nivået før pandemien i løpet av høsten 2020. På den måten skulle sysselsetting, verdiskaping, kompetanse og ressurser i bedriftene opprettholdes. Leverandørindustrien trengte en økende portefølje av prosjekter og i denne handlevognen er Wisting.

Staten vil betale ca 50-70 milliarder kroner for utbyggingen av Wisting-feltet. Samtidig, i andre deler av landet, satses det på karbonfangstanlegg på Klemetsrud, havvind i Nordsjøen og batterifabrikk. Til prisen av 50 -70 milliarder kroner kunne man for eksempel bygget ut 10 karbonfangstanlegg eller 14 store havvindutbygginger ala Hywind Tampen og i allefall finansiert elektrifiseringen av Melkøya.

Wisting og klimagassutslipp:

I programmet for konsekvensutredning ønsker Equinor å redusere klimagassutslipp med 40 % innen 2030, sammenlignet med 2005 nivået. For å klare det må karbonfangst og elektrifisering av feltet, som er langt i fra land, utredes videre. Det er positivt !

Likevel er FN og mange flere organisasjoner, tydelige på at hvis vi skal klare å begrense oppvarmingen av kloden til bare1,5 grader, så har vi allerede funnet den oljen og gassen vi kan ta opp.

Hammerfest SV mener det er å gå med ryggen inn i framtiden å åpne nye felt og vil la Wisting ligge i ro. Vi vil heller bruke milliardene på å videreutvikle teknologi som øker karbonfangsten på eksisterende petroleums installasjoner, elektrifisering av Melkøya, solcelle energi og videreutvikle teknologi for hydrogenproduksjon, mer bølge- og tidevannsenergi og få mer kunnskap om havvind.

For å opprettholde arbeidsplasser på sikt er det viktig at servicenæringen som i dag er knyttet til olje og gass produksjon får incentiver til å omstille seg til å betjene nye grønnere næringer. Med en videre satsning på felt slik som Wisting er det stor fare for at næringen blir låst til oljen mens teknologiutviklingen og verdiskapningen skyter fart i andre deler av verden.