Mer for pengan: Nylig lanserte regjeringen Nasjonal transportplan (NTP). Imponerende 1200 milliarder over ti år skal rulles ut på norske veier.

– Vi tar hele transportsektoren fra en kamp om å komme inn på banen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene: Finner man løsninger, øker sjansen for at problemet faktisk blir løst, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Planen presenteres av statsminister, kunnskaps- og integreringsminister og barne- og familieminister. Regjeringen er opptatt av helheten i transportpolitikken og har målene klare:

Mer for pengene – Effektiv bruk av ny teknologi – Bidra til oppfyllelse av Norges klima- og miljømål – Nullvisjon for drepte og hardt skadde – Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet. Verdens bærekraftmål har vært med på å gi retning for arbeidet med transportplanen.

Ja, til tversektorielt samarbeid! Den som vil, kan. Hurra!

Nå er det helsekrise på alle plan. Vi blir feite, det er store utsettelser i psykisk helsevern, vold og overgrep øker, skoler og barnehager er under press, arbeidsledigheten stiger og livsverk forsvinner. Hva samfunnskostnadene og individuelle kostnader vil utgjøre på sikt er uvisst. Regjeringens perspektivmelding for 2021 ligger ikke i en skuff. Den kverner i hjernen. For hvordan øke arbeidsinnsatsen med 10-15 prosent frem mot 2060 for å lukke gapet i offentlige finanser, hvordan få flere til å jobbe mer og hvor kan vi spare?

- For å få til dette må vi lykkes på flere områder; få flere av de som står utenfor jobb inn i jobb, og få eldre til å stå lengre i arbeid. Et viktig skritt er å gi barn og unge en god start i livet og utdanning som setter dem i stand til å delta i morgendagens arbeidsliv. Videre står det at - Arbeidsinnsatsen kan også økes ved å redusere antallet uføre. For å få til dette må tiltak settes inn tidlig i stønadsløpet. Redusert sykefravær er et av de viktigste tiltakene for å unngå at folk havner på varige helserelaterte ytelser.

Det er førti år å gjøre det på. Like lang tid som det tok å redusere dødelighet innen hjerte- og karsykdommer.

Dødeligheten for hjerte- og karsykdom har falt jevnt i perioden 1970–2019 og har minket med hele 75 prosent siden toppåret 1971. Parallelt dør i dag 650 i selvmord og antall uføre blant unge innen psykisk helse og muskel- og skjelettsykdommer har økt.

Psykisk helse skal ikke lengre møtes med «ring en venn» og muskel- og skjelettsykdommer skal bli «hot». Nå venter vi i spenning til pressekonferanse med statsminister og et bredt spekter av ministre. Denne gangen handler det ikke om veier, nå skal «Nasjonal Forebyggende Helseplan» (NFH) presenteres. Målet er å redusere tapte leveår, forhindre flere å havne i uførestatistikken og få flere friske voksne. De vil flytte kostnader fra reparasjon til forebygging. For å møte framtidens utfordringer i perspektivmeldingen, har regjeringen kopiert teksten i NTP.

– Vi tar hele helsesektoren, fagfolk og forskere fra en kamp om å komme inn på banen, til en konkurranse om å lage de beste prosjektene: Finner man løsninger, øker sjansen for at problemet faktisk blir løst.

Staten løser ut 1200 milliarder over ti år (vel to ganger årlige helseutgifter på psykisk helse og muskel- og skjelettsykdom) for å forhindre at flere blir syke, finne årsaker og forebygge. De er opptatt av helheten i helsepolitikken og målene er klare:

Mer for pengene – Effektiv bruk av ny teknologi – Bidra til å gjøre folketrygden bærekraftig – Nullvisjon for selvmord – Enklere hverdag og trygge sterke barn som skal bli friske arbeidsdyktige voksne. Andelen uføre, økning i antall eldre og mangel på arbeidskraft i framtiden har vært har vært med på å gi retning for arbeidet med (NFH).

Hipp, hipp, hurra!

Staten har vist at de makter å bevege lover og penger for å redde liv og en grusom død. Erna, gratulerer med nok et tverrsektorielt prosjekt og langsiktig satsning på bedre veier. Oppskriften for å møte målene i perspektivmeldingen er den samme. Altså gjøre det vi alltid har gjort – nå på et område som rammer flest og koster mest.