Den politiske ledelse går med åpne øyne inn for å bruke mere strøm enn vi produserer, ved å tilby strømmen til oljeselskapene for å elektrifisere olje- og gassanlegg. Dette vil hele samfunnet i nord måtte betale for i form av skyhøy strømpris. Det gir ikke likeverdige løsninger i den kaldeste landsdelen, med de lengste avstandene og med stort behov for strøm for å sikre gode levekår.

Ifølge Statnetts egne tall, er kapasitet for forbruk av strøm i nord, i dag på 2600 MW, mens dagens forbruk er på 1500 MW. Dette gir et overskudd av kraft på 1100 MW, og er grunnen til av vi har billig strøm i nord. Statnett har reservert ca. 1150 MW, hvor elektrifisering av Melkøya er den største enkeltforbrukeren. Dette er altså 50 MW mer enn de 1100 som er tilgjengelig. Det resterende må vi skaffe via import og/eller utbygging av ny kraft. Når man produserer mindre enn vi forbruker vil prisen gå opp. Enkelt og greit.

Kraftverket på Melkøya har en virkningsgrad på opp mot 70% mot andre kombinasjonsgasskraftverk, som ligger på 64%, Virkningsgraden på Melkøya er dermed svært høy, og drives effektivt.

Den samme gassen som i dag produserer kortreist strøm til Melkøya, skal selges til utlandet for å brennes, og Equinor vil tjene store penger på med dagens gasspriser. Det isolert er jo fint for AS Norge. Men, for å spare CO2 utslipp vil det ha null effekt totalt sett, siden CO2 da slippes ut et annet sted i Europa.

I dag har vi fortsatt fornuftige strømpriser i nord. Grunnen til det er at de store selskapene som Equinor, og andre, allerede har reservert all energi fra den nye 420KV. Kraften er altså reservert, men ikke hentet ut, da blir det nok til oss andre uten å tappe ned reservoarene. Denne situasjon vil snus helt på hodet når all reservert kraft hentes ut.

For å sette dette i perspektiv så drar hele Finnmark ca 350MW fra nettet, Equinor har reservert Ca 400MW til bare elektrifisering av Melkøya. Det er mer enn resten av Finnmarks forbruk.

Statnett har selv uttalt at ingen ny industri får koble seg på den nye 420KV linjen pr i dag. Dette kunne vært endret hvis vi hadde vedtatt en utsettelse av elektrifisering av Melkøya inntil nye kraftkilder er på plass. Da utvikler vi mere industri samtidig som vi skaffer oss mere kraft i samme hastighet.

En beslutning som kanskje var klok for 10år siden er kanskje ikke så klok i dagens verdenbilde. At våre folkevalgte ikke kan se at det i dagens Europa med krig, mangel på kraft og inflasjon er ufornuftig å elektrifisere Melkøya og resten av sokkelen, er for oss bare uforståelig.

La oss bygge ut 420KV-linjen først – å ha god infrastruktur vil aldri bli feil. Dernest sørge for å produsere nok kraft til å holde fornuftige priser til folket og næringsliv i nord. Om strømkrisen i Europa siden har stabilisert seg, kan man gjøre ny vurdering av elektrifisering av Melkøya og andre prosjekter. Da kan elektrifisering være et fornuftig alternativ. Vi oppfordrer regjering og storting til å vise klokskap, snu i tide og avvent elektrifisering i en ustabil tid. Dette vil sikre bosetning og levekår i en landsdel som ikke trenger mer drahjelp til fraflytting.