St1 får hard medfart i Motvind Norges åpne brev til kommunestyret i Gamvik kommune, og vi ønsker å komme med et tilsvar til noen av Motvinds påstander.

Bare for å starte der vi er enige. Det er helt korrekt at St1 tirsdag 2. november presenterte planer for et vindkraftverk på Nordkyn. Det er også korrekt at formannskapet i Gamvik har innkalt til ekstraordinært kommunestyre 19. november. Motvind skriver at det ryktes at parken vil generere eiendomsskatt på rundt 25 millioner kroner, og det stemmer at dette er estimatet vi legger til grunn. I tillegg har regjeringen i statsbudsjettet gått inn for en produksjonsavgift på vindkraft, som for dette prosjektet er estimert til 17 millioner kroner, dersom en slik avgift kommer.

Prosess

Motvind skriver at «erfaringsvis vet vi at spekulantene søker å omgå regulære demokratiske prosesser ved å tilby konsekvensutredning i tidlig fase». Dette er en alvorlig anklage. Vi er derimot usikre på hva Motvind mener med dette, men den regulære demokratiske konsesjonsprosessen kan beskrives som følger:

I dag er vi ved den stiplede boksen:

Under er markert i rødt de stedene i prosessen der kommunen kan stoppe prosjektet:

Slik vi tolker prosessen er den preget hverken av hemmelighetskremmeri eller hastverk, men der får vi være enige om å være uenige. Vi opererer innenfor demokratiske prosesser ved å gi folkevalgte muligheten til å stemme nei til en mulig konsekvensutredning. Det er ikke snakk om hastebehandling, men en demokratisk forankret, grundig prosess i samarbeid og tett dialog med kommunen. Motvind skriver at St1 også i kommunestyret i Kåfjord høsten 2020 «prøvde å omgå regulær prosess ved å tilby konsekvensutredning i tidlig fase». Vi vet rett og slett ikke hva konsekvensutredning i tidlig fase betyr, men konsesjonsprosessen er den samme.

Kraftbehov

Motvind skriver om hvordan St1 er på frierferd rundt om i landet for å bygge vindkraft. Motvind har helt rett i at vi ønsker å bygge mer vindkraft, og jeg skal forsøke å forklare hvorfor. St1 er en kommersiell aktør i energisektoren som både produserer og selger energi. De som har fulgt litt med på energidebatten i Norge de senere årene, vet at Statnett, LO og NHO, og en god del andre roper rimelig høyt om at vi trenger mer fornybar elektrisitet i årene fremover. Dette handler ikke om en tror på klimaendringer eller ikke, men det er et resultat av en klimapolitikk som driver elektrifiseringen av samfunnet vårt fremover i et høyt tempo og straffer bruk av fossil energi. Klimapolitikken som driver elektrifiseringen, påvirker også St1. Vi selger i dag store mengder fossil energi til våre kunder i transportsektoren, og selv om disse kundene også vil trenge energi i fremtiden, må denne være fornybar. Mange av våre kunder vil i fremtiden bevege seg fra punkt A til punkt B ved hjelp av hydrogen, og for å produsere hydrogenet våre kunder etterspør er vi helt avhengig av store mengder fornybar elektrisitet.

I Finnmark kan vi produsere konkurransedyktig vindkraft, og dette er et konkurransefortrinn for Finnmark i kampen om å tiltrekke seg kraftkrevende industriaktører (som St1) som vil trenge svært store mengder fornybar elektrisitet i årene fremover. Det er ikke alle som ønsker å tiltrekke seg industri og kapital til Finnmark, og det mener vi er et helt legitimt standpunkt. Motvind påstår at ingen «ressurspersoner vil flytte til og bo i en avsides industribakgård», men å etablere nye fremtidsrettede industrier er et alternativ for å skape arbeidsplasser og tiltrekke seg folk på. Dette kan man være uenig i om er et ønsket alternativ, men det er også et faktum at mange i området vil kunne oppleve positive ringvirkninger av prosjektet. For kraften vil bli brukt, og den vil bli brukt av aktører som trenger den. Det er så opp til kommuner som Gamvik å bestemme om en ønsker å legge til rette for denne type aktivitet.

Konsekvensene er ikke utredet

Motvind beskriver hvordan dette prosjektet vil rasere og ødelegge naturområder, dyreliv, beite- og kalvingsområder for reindrift og friluftsliv. Dette er spekulativt, og ikke forankret i reelle vurderinger av konsekvenser. For hverken Motvind, Gamvik eller vi som er utbygger kan hevde å vite konsekvensene av dette prosjektet, for disse er ennå ikke utredet! Det er det som er hele poenget med den prosessen vi nå ønsker å åpne for – å utrede konsekvensene av planene. Og det er den utredningsprosessen kommunestyret i Gamvik skal vurdere om de ønsker velkommen.