Gå til sidens hovedinnhold

Vindkraft på lag med naturen og lokaldemokratiet

I vindkraftdebatten som har rast har Venstre vært tydelig på to ting: Lokaldemokratiet må styrkes og naturen må gis et sterkere vern i vindkraftsaker. Derfor er vi veldig glade for at vi nå har fått en enighet på Stortinget om begge deler i behandlingen av Stortingsmelding om vindkraft på land.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Regjeringen la i juni fram en Stortingsmelding som foreslo tydelige innskjerpinger i konsesjonssystemet for vindkraft på land. Under behandlingen av denne meldingen på Stortinget, har Venstre sikret at lokaldemokratiet ytterligere styrkes, og at rammene for vindkraftutbygging blir skjerpet inn. For Venstre har det vært viktig å sikre at kommuner får kontroll over hva de sier ja eller nei til, og at rommet for å endre prosjekter underveis strammes betraktelig inn.

Vindkraftutbygging må skje både innen naturens og demokratiets tåleevne. Slik konsesjonssystemet har vært, har det gitt vide rammer for endring. Lokalsamfunn opplever at de får noe helt annet enn det de sa ja til. Vindturbinene har blitt høyere, naturinngrepene større.

Slik kan vi ikke ha det.

Venstre, Høyre, KrF og FrP har blitt enige og sikrer flertall om følgende:

1. Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg

2. Tidsrammen strammes inn: Et vindkraftanlegg på land skal være ferdig i drift senest fem år etter innvilget søknad

3. Mulighetene for endringer underveis skjerpes inn. Dermed vil endelig resultat i større grad enn i dag gjenspeile den opprinnelige søknaden.

I tillegg vil natur vektlegges betydelig tyngre i vurdering av vindkraftsaker. Både forhold for fugl og reindrift skal i enda større grad tas hensyn til, og det blir skjerpa krav til opprydding.

De fire partiene er også enige om å sikre lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftanlegg

Vi kan ikke fortsette å gi vindkraftkonsesjoner som ikke tar hensyn til omgivelsene. Derfor har Venstre vært pådriver for at det tas grep. Disse endringene vil sikre at vi i fremtiden får en vindkraftutbygging som legger mye større vekt på hensynet til natur og lokal medbestemmelse. Slik kan vi klare å fortsette veien til nullutslippsamfunnet, samtidig som vi tar vare på naturen og lokaldemokratiet.

Kommentarer til denne saken