Vindkraft var på blokka til både statsminister Jonas Gahr Støre og sametingspresident Silje Karine Muotka under deres respektive nyttårstaler.

Nyttårstalene var sedvanlige oppsummeringer av utfordringene i 2022, og nye utfordringer som kommer.

Et konfliktpunkt av betydning skilte seg ut: vindkraft på land.

Ikke uventet var en del av begge talene forbeholdt energikrisen i Norge og Europa. Men man kan trygt si det var to vidt forskjellige virkelighetsforståelser statsministeren og sametingspresidenten kom med.

«Den varige løsningen på energikrisen, er at vi produserer mye mer fornybar kraft fra vann, vind og sol, så prisene i fremtiden kan være lave og stabile for folk og bedrifter. Det er vi godt i gang med.», sa Jonas Gahr Støre i sin tale.

Støre appellerte til den norske dugnadsånden og fellesskapsfølelsen, og formante oss å dra i samme retning for å løse de store utfordringene. Men statsministeren berørte ingen konflikter og var ikke konkret i sin tale.

Muotka, på sin side, skygget ikke unna det store konfliktpotensialet som ligger i Støres energiambisjoner, som også innebærer storstilt utbygging av vindkraft på land.

«Menneskene i sørsamisk område må ha en rettferdig fremtid. Fosen-saken er fortsatt ikke fulgt opp. Det er helt sentralt i en rettsstat at rettsavgjørelser respekteres. Jeg må derfor kreve at dette skjer.

Sápmi lever under enormt press på arealene og under vekten av energipolitikk som utfordrer oss alle. Vi kjemper for en fremtid, fordi vår kultur og levemåte er knyttet til naturen og det naturen kan gi oss.»

Høsten 2022 regnet SSB seg frem til at vi er så få folk her i nord, og har så mye natur, at de samfunnsøkonomiske kostnadene vil bli lavest om vindkraftutbyggingen skjer i den nordligste landsdelen.

Rapporten tok ikke hensyn verken til reindriften eller til effektene av Fosen-dommen.

Elektrifisering av gassanlegget på Melkøya vil få store konsekvenser og føre til kraftunderskudd i nord. Og høye kraftpriser gjør at det blir stadig større press på storstilt nedbygging av natur og oppbygging av vindkraftanlegg.

I Nord-Norge har enhver vindkraftutbygging et potensiale til å føre til store konflikter i løpet av kort tid. Og da blir fagre ord om fellesskapsfølelser lite verdt.

I sin tale var ikke Muotka til å misforstå om hvor smertepunktet for vindkraft på land i store deler av landet ligger. Og hvor stor faren er for splittelse i det nordnorske samfunnet.

Det spørs om Jonas Gahr Støre evner å se dette konfliktpotensialet like krystallklart.