Forstår partiet Rødt seg på vindkraft?

Det er grunn til å stille dette spørsmålet etter å ha lest rekken av innlegg fra Jens Ingvald Olsen, partiets gruppeleder i Troms og Finnmark fylkesting, hvor maner fram et bilde av vindkraftutbygging som om det skulle være en forbannelse for landet.

Hans innlegg på Nordnorsk Debatt den 2. november (Den skadelige effekten) er intet unntak. Budskapet er at utbygging av vindkraft angivelig vil ha «dramatiske konsekvenser». Naturressursene i nord står i fare for å bli henta ut av «kapitalinteressene» i et omfang vi aldri har sett før.

Les også

Den skadelige effekten

Vinden

Det som faktisk «hentes ut» gjennom vindkraft, er vinden. Ingen andre ressurser blir henta ut.

Vinden er en fornybar ressurs. At våre nordligste fylker er attraktive for utbyggere av vindkraft, skyldes ganske enkelt at denne delen av landet er særdeles godt egna for produksjon av vindkraft. Det blåser kort og godt mye her.

Balansekraft

Vindkraftmotstanderne har i årevis gjort et stort poeng ut av at det ikke blåser heile tida og at derfor er nødvendig med såkalt balansekraft i tillegg til krafta som produseres når vindturbinene er i drift. Jens Ingvald Olsen er også opptatt av balansekraft. Han framstiller det som om utbygging av ny vindkraft automatisk skaper et behov for større produksjon av vasskraft. Og skremmer med at dette vil kunne bety slutten for Altaelva som lakseelv. Samme skremmebilde tegner han av en rekke lakseførende vassdrag i Troms.

Olsen tar grunnleggende feil. Det er ikke slik at ny vindkraft vil medføre behov for større produksjon av vasskraft. Omfanget av vår eksisterende vasskraftproduksjon er i stand til å absorbere behovet for balansekraft også ved ei omfattende ny utbygging av vindkraft. Det sørger våre vassmagasiner for.

Sjøl om vindkraft i dag ikke kan styres i særlig grad, så har vindkraft egenskaper som gjør den særdeles gunstig i kombinasjon med vasskraft. For det blåser gjennomgående mest om vinteren. Da har vasskraftverka minst tilsig. Denne gunstige kombinasjonen er veldokumentert. Men den virker å være heilt ukjent for Rødts gruppeleder.

Klimamål

«Sol og vindkraft er helt avgjørende for at vi skal kunne nå klimamålene.»

Dette var overskriften på et innlegg i Aftenposten for 13. juni i år fra Magnus Korpås, Asgeir Tomasgard og Johan Einar Hustad, alle professorer ved NTNU. Deres budskap var at vi har bygd ut for lite sol- og vindkraft. Og at det er godt dokumentert at både vind- og solenergi har egenskaper både med tanke på kostnad og tilgjengelighet som gjør dem «helt sentrale i energiforsyningen nå og fremover.»

Jens Ingvald Olsen vil verken vite av vindkraft eller solkraft. Hvor han alternativt skal hente den nye kraft fra som vi og andre land vil trenge for å nå klimamåla, sier han ingenting om.

Det er forståelig. For Olsen og Rødt har ingen reelle alternativer. De er like nakne som en viss keiser.