Vårt utmerkede vinmonopol har markert seg med økt fokus på bærekraft de siste årene, hvor spesielt miljø og arbeidsforhold har vært fokusområdet. Dessverre har ikke Vinmonopolet orden i eget hus når det gjelder salg av vin fra okkupert land. Per i dag selges det 7 viner fra ulovlige israelske bosettinger på Golanhøydene og Vestbredden.


I tillegg til at okkupasjonen innebærer et brudd på folkeretten foregår det også omfattende menneskerettighetsbrudd på Vestbredden, hvor den opprinnelige befolkningen blir fordrevet fra sine bosteder, fratatt jordbruksland og behandlet som annenrangs borgere.

Det er dessverre ikke ulovlig å selge vin fra okkupert land i Norge siden den norske stat har et selektivt forhold til hvordan den reagerer på okkupasjon. Uansett framstår praksisen som en grell kontrast til Vinmonopolets øvrige politikk med hensyn til bærekraft.

Vi er også vitne til en dobbel standard fra Vinmonopolet selv med hensyn til politikk overfor okkupantstater. Allerede dagen etter Russlands invasjon tok Vinmonopolet kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og ba om å få fjerne russiske produkter – og det gjaldt altså ikke bare produkter fra okkupert land, men alle russiske produkter. På dette tidspunktet var det ingen lov mot å selge russiske alkoholholdige produkter. Vinmonopolet valgte likevel å handle resolutt; noe som er prisverdig.

I lys av både egne etiske retningslinjer og tidligere praksis er dette for svakt. Det holder ikke å merke produktene med at det kommer fra israelske bosettinger. Det bør ikke være lov å kjøpe vin produsert på stjålet land på Vinmonopolet. Her er det på nytt behov for handling fra Vinmonopolets ledelse.