FrPs leder Sylvi Listhaug er lei av samiske rettigheter og tar til ordet å trekke Norge ut av en av FNs mest sentrale menneskerettskonvensjoner - konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP). Det burde vekke bekymring også blant de dresskledde.

Konvensjonen ble vedtatt av FN i 1966 og ratifisert av Norge i 1972, og forplikter verdens land til å respektere innbyggernes rett til grunnleggende rettigheter som liv, personlig frihet, rettssikkerhet, ytringsfrihet og demokratisk styresett.

Jeg velger å komme med dette innlegget samme dag, før våre nordnorske redaktører rekker å uttrykke forståelse for at menneskerettigheter, nå som de plutselig også skal gjelde for urfolk, må kunne «ses på» for å ikke forhindre utvikling. Vit at denne konvensjonen ikke bare verner om beitemark, men også din jobb som fri og uavhengig journalist. Pressefriheten er under press verden over.

Nå er konvensjonen som verner om dette åpenbart også på slaktebenken i Norge. Redaktørene Stavrum og Hegnar har de siste ukene vist sin irritasjon over at urfolk skal stå i veien for grønne børstall, for der i gården er konseptet "verdier" først og fremst monetært. Jeg er glad for at mange medier i allfall vår egn landsdel evner å stille kritiske spørsmål om alle planlagte inngrep.

Det kan selvfølgelig være at Listhaug bare vil reservere Norge fra konvensjonsbestemmelsen som verner om minoriteter, altså SP-konvesjonens artikkel 27 om retten til kulturutøvelse. Begrunnelsen til Listhaug virker å være at denne bestemmelsen gir minoriteter «særrettigheter», et kjent og kjært slagord fra 90-tallet. At FrP helst ønsker det samiske dit peppern gror er intet nytt, vi har tross alt vokst opp med Per-Willy Amundsen som landsdelstrompet. Det nye er at dette nå også gjentas av de mer dannede i FrPs ledelse. Når innvandrerdebatt i Oslo ikke trekker stemmer lenger er det åpenbart praktisk med nye hakkekyllinger.

La meg i så fall opplyse om at det i dag bare er Saudi-Arabia, Sør-Sudan og noen militærjuntaer i Sørøst-Asia som ikke anerkjenner denne FN-konvensjonen. Litt av et selskap FRP og Listhaug vil ha Norge i? Man kan være uenig om arealinngrep, men at politiske partier i dette landet i 2023 har en diskusjon om menneskerettigheter virkelig bør gjelde alle - ja det er utenfor min fatteevne.

Det er bra at regjeringen har beklaget og nå lover en oppfølging som innretter staten etter høyesterett. Det kommer langt på overtid, og vi er mange som har store forventninger til at anlegget rives og at området tilbakeføres til sitt opprinnelige formål.