Gå til sidens hovedinnhold

Vil hele Sp argumentere og jobbe for å reversere tvangssammenslåingen?

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Overraskelsen var stor da jeg så Jan Martin Rishaug fra Senterpartiet plutselig stå fram som motstander av at Finnmark blir et fylke igjen. Inntil nå en av de viktigste sakene til Senterpartiet og absolutt en av de viktigste sakene for Finnmark.

At et SP medlem mener dette er ikke så oppsiktsvekkende, men Rishaug er ingen hvem som helst i Finnmark. Rishaug er lokallagsleder og varaordfører i Alta. I tillegg leder han utdanningskomiteen i Troms og Finnmark fylkesting.

Det er altså ikke en menigmann i SP vi har med å gjøre her, men en sentralt, toneangivende lederskikkelse i finnmarkspolitikken.

Det er også viktig å huske på at SP sentralt har sagt at de vil dele det sammenslåtte fylket, om folk vil. Hva om SP i nord ikke vil?

Å gjemme seg bak at man er privatperson holder ikke når han samtidig innehar disse posisjonene i Finnmark SP. Vi vet at posisjoner betyr noe. De gir tyngde i debatter og man blir hørt på. Uttalelsene til Rishaug skal ifølge NRK ha kommet over et lunsjmøte i Alta. Dermed vet vi at Rishaug ikke holder sine syn privat, men deler dem, med en soleklare rett. Rishaug ønsker nok å overbevise både eget parti og andre, om at fortsatt tvangssammenslåing med Troms er veien til frelse for Finnmark.

Det som i hvert fall er sikkert er at dette er et synspunkt svært mange av de som i god tro stemte på SP vil sette både kaffe og kaker i halsen av.

Kan vi stole på at SP i Finnmark står løpet ut, side om side med SV og AP i oppdelingssaken? Eller kan det komme en helomvending før valget? Velgerne fortjener et klart svar. Intet svar vil for øvrig også være et svar.

Et annet, minst like nedslående moment med Rishaug sine uttalelser, er at han snakker ned eget fylke på en ganske oppsiktsvekkende måte. Rishaug sår tvil om Vadsø sin evne til å ta over etter at man har vært sammenslått i et år med Troms. Dette er en utidig retorikk. Det jobber over 100 mennesker på fylkeshuset i Vadsø. Fylkeshuset står der med alle fasiliteter. Jeg kjenner dem alle, fra innsiden. De er både klare og kapable.

Det som har vært i media om situasjonen i administrasjonen handler om fordeling av oppgaver og uenigheter rundt hvordan man skal drive og problematiske interne forhold som det jobbes med å løse. Vi skal ikke legge skjul på store utfordringer. Men dette skyldes jo tvangssammenslåingen Rishaug (SP) nå ikke vil endre.

Hvis det underliggende målet til Rishaug er å skape splid med en lokaliseringsdiskusjon er det uverdig. At Fylkeshuset i Finnmark ikke er i stand til å håndtere en oppdeling er uten rot i virkeligheten og er en konstruert problemstilling. Trøste og bære, Rishaug. La oss vise våre medfinnmarkinger og egne arbeidere, større tillit enn dette.

SV er en garantist for oppdeling. AP er også helt klare. Senterpartiet har til nå fremstått som den store reverseringsgarantisten. Dette bildet slår kraftige sprekker. Hva skjer egentlig internt i SP? Drives det et arbeid fra nevnte Rishaug for å snu partiet i denne saken? Skjer det fra flere? Det fortjener velgerne et svar på.

I denne saken må Finnmark henge sammen. Denne typen nedsnakking er gift for det store målet vårt: At Finnmark igjen skal få sitt eget fylkesting, bestående at finnmarkinger fra hele fylket, med èn felles hovedsak: Finnmarks beste. Det er dette vi er fratatt og det er dette vi vil ha tilbake.

Kommentarer til denne saken