Det spørsmålet stiller jeg meg når jeg leser Terje Wikstrøms svar på innlegget mitt, om at Wisting er en trussel mot Finnmark. Eller er det slik at Wikstrøm bare svarer på vegne av Hammerfest Ap, når han gir uttrykk for at Ap uavkortet støtter planene om Wisting?

I debatten om Wisting har vi sett Kristina Hansen, leder av Finnmark Ap, og Runar Sjåstad, stortingsrepresentant fra Finnmark Ap, advare mot å la Equinor “rane” Finnmark uten å gi noe tilbake. Å bruke store mengder fornybar kraft på å elektrifisere et kontroversielt og risikabelt oljefelt, uten at det kommer ilandføring, vil ikke skape nye arbeidsplasser i Finnmark. Sjåstad og Hansen sier at de er for Wisting så lenge det kommer ilandføring, men det synes ikke Wikstrøm å være så opptatt av. Har han latt seg lure av Equinor og partifeller lenger sør?

To ganger tidligere har oljelobbyen gått bak ryggen til finnmarksbefolkninga. Ved både Goliat-feltet og Johan Castberg-feltet var ilandføring oppe til diskusjon, og brukt for å overtale lokalbefolkningen til å støtte planene om oljeboring i Barentshavet. Begge gangene ble planene om ilandføring avlyst. Aps nestleder og alibi fra Nord-Norge i partiledelsen, Bjørnar Skjæran, kalte Solberg-regjeringens beslutning om å droppe ilandføring fra Castberg for et historisk svik.

Med Ap i regjering skulle man derfor forvente at det ikke blir noe Wisting-utbygging uten ilandføring. Nå ligger Finnmark an til å bli svikta på ny. Equinor, som nå sluttfører planen for utbygging og drift, har har ingen planer om ilandføring. Det betyr at det ikke kommer nye arbeidsplasser til Hammerfest, eller resten av Finnmark for den saks skyld. Det viser en gjennomgang Vista Analyse har gjort av Equinors konsekvensutredning, på oppdrag av oss. Faktisk skriver de at Wisting risikerer å fortrenge arbeidsplasser i nord.

Greenpeace forstår godt Wikstrøms kamp for å skape nye arbeidsplasser i Hammerfest, og at et par titalls nye arbeidsplasser betyr mye mer i Hammerfest enn i Oslo. Men Wisting ligger som nevnt an til å fortrenge i stedet for å skape arbeidsplasser i nord. Ifølge Vista Analyse skyldes det blant annet at de enorme kraftmengdene som eventuelt sendes på havet og til Wisting heller kunne skapt grønne industriarbeidsplasser.

Dette forsterkes av hva Per Erik Ramstad, leder i Alta Kraftlag, påpeker et innlegg hvor han skriver at det er Statnett som sier at det ikke er mer kapasitet i strømnettet i Finnmark, siden mye er reservert bort til oljeindustrien. Det betyr at man ikke kan få både Wisting og grønn industri, så da må man velge.

For Wisting ser det ut til at man må velge mellom å la Equinor “rane” Finnmark for fornybar kraftressurser uten å gi nye arbeidsplasser tilbake, eller satse på grønn industri som kan skape mange nye, og varige arbeidsplasser.