Gruppeleder for AP i Troms og Finnmark fylkesting, Mari Siljebråten, forklarer i et innlegg hvordan det kan ha seg at AP i fylkesrådet mener noe annet enn AP i fylkestinget. Det dreier seg til og med om en så viktig sak som regjeringens forslag til skatteregime i havbruksnæringa.

Fylkesrådet har bare gjort jobben sin, i følge Siljebråten, og de har bare loyalt fulgt opp vedtaket som SP, H, Frp, Krf, V og NKF gjorde i en politisk uttalelse. Vedtaket var ikke en marsjordre til fylkesrådet. Men APs gruppeleder mener at fylkesrådet ikke kan gi uttrykk for sin egen mening i sitt saksframlegg til høringsuttalelse til Regjeringens skatteforslag for havbruk som skal behandles i fylkestingets møte i midten av desember. De var forplikta til å følge det borgerlige flertallets vilje, i følge henne.

Les også

Da partiet Rødt anklaget fylkesrådet for å gjøre jobben sin

Dette er en interessant parlamentarisk logikk, men holder den?

Fylkesrådet består av tre parti; AP, SP og SV. Fylkesrådets eksistens er basert på tillit fra fylkestingsgruppene til disse tre partiene som jo utgjør et flertall i fylkestinget. SVs fylkesråd, Bjarne Rohde, som stemte imot AP og SP i fylkesrådet, har ikke gjort jobben sin i en svært viktig sak, i følge Siljebråtens argumentasjon. Hvordan kan AP i fylkestinget da ha tillit til SVs fylkesråd Bjarne Rohde?

Fylkestingets mening om regjeringens forslag om havbrukbeskatninga ble i følge gruppeleder Mari Siljebråten vedtatt i oktober. Da er det all grunn til å stille spørsmål om hvorfor det skal brukes masse ressurser på å lage en omfattende administrativ og politisk utredning, og fremme sak til behandling i fylkestinget i desembermøtet. Særlig når forslaget som fremmes fra fylkesrådets flertall(AP og SP) er så godt som identisk med vedtaket som fylkestinget allerede har gjort.

Dersom Siljebråtens argumentasjon og logikk skal ha noen konsekvens må vi forvente at AP vil fremme mistillitsforslag mot SVs fylkesråd Bjarne Rohde i fylkestingets møte i midten av desember. Det kommer neppe til å skje, og AP vil nok fortsette sin ferd på flere hester. Så får vi se hvor langt det bærer.