Viktige arbeidsplasser står i spill på Arnøya i Skjervøy kommune.

Til tross for at det bare er ca 300 fastboende, ligger 3 av de 5 største bedriftene i Skjervøy kommune, på Arnøya. Verdiskapningen her ute var i 2020 estimert til 1,5 milliarder kroner - og den er økende!

I Nord-Troms-kommunene, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kvænangen og Skjervøy, er Arnøy laks på Lauksletta den største bedriften (utenom børsnoterte Lerøy).

Men her finnes skjær i sjøen:

Vi har fylkets mest rasutsatte vei (her kan snøras sperre veien fra november til juni) og lengst vinter i nord. Flere barnefamilier har flyttet herifra, de tør ikke sende ungene ut på den veien!

Så situasjonen er litt fortvilt og merkelig. Vi toppet rassikringslista i Troms i mange år. Vegvesenet hadde beregnet en tunnel som skulle gå ijennom det mest rasutsatte fjellet fra fylkesveien og til fergeleiet, en 100%-løsning. Den ville vel i dag ha kommet på ca. 800 millioner kroner. Det ble for dyrt mente fylket, vi var for få folk her!

Burde ikke oppbygging av sterke arbeidsplasser vektlegges mest, de er jo viktig for hele regionen her. Det ble vedtatt på fylkestinget for et par år siden at det skulle satses spesielt på fylkesveien fra E6 (Langslett) og helt ut til Årviksand på Arnøya for å fange opp all næringstransport og for å få arbeidsfolk på jobb og derav kontinuerlig produksjon.

Situasjonen nå er at veien kan være stengt i dagevis.

Men vi ga ikke opp! Bygdelagene gikk i dialog med samene som har sommerbeite for reinen her (norgesberømte Karen Anna Logje Gaup sin sida) for å finne en billigere, men rassikker vei.

Vi ble enig om traseen og fikk tegnet det inn i terrenget. Planen ble lagt frem for fylket og det skulle konsekvensutredes. Det blei slakt!

Så no har ordføreren våres kasta kortene. «Han tør ikke vente lenger!?» sier han. Vi må få midlertidig sikring som det heter: 20 rastårn pluss reservefergeleie i det viktigste området som samene har her ute. Der de flåter over reinen til fastlandet .

De har for lengst sagt at de er i mot både rastårn og fergeleie i Haugbukta. Så?

Så da er alternativet nytt fergeleie i Arnøyhamn (blir ikke billig det heller) Fergeturen fra Arnøyhamn til Arnøy laks vil da bli på ca. 1,5 timer. Hvem orker skiftarbeid med en slik løsning? Hvem orker å bosette seg her?

Så til han Stat: Leit fram de gamle planene, spreng i berget og støtt de kreative og flotte gründerne her ute! Bedriftene er også viktig for de andre kommunene i regionen pluss alle de flinke ungdommene som kommer fra nabolandene våre for å jobbe.

Om tre år, når tunnelen er bygget og verdiskapningen er økt til 3 milliarder, kan Vedum klappe seg på magen, glise og si at det var vel anvendte penger!