Det er et viktig signal om at det skal investeres i nord. Ikke minst er det et signal om at Norge skal se på kapitalforvaltning fra et nordlig perspektiv.

Statens mest berømte fondsforvaltning skjer gjennom det såkalte oljefondet, Statens pensjonsfond Utland. Men staten investerer innenlands også, gjennom blant annet Statens pensjonsfond Norge - Folketrygdfondet.

Nå foreslår regjeringen å opprette en egen enhet av det sistnevnte fondet i Tromsø.

Statens pensjonsfond Norge forvalter 333 milliarder norske kroner.

En del av denne kapitalen foreslår regjeringa å forvalte fra Tromsø-enheten. Fondsforvaltninga skal fokusere på såkalte unoterte aksjer som det er mange av i nord.

Forslaget stilles til Stortinget på fredag og vil avhenge av Stortingets flertall før det blir satt i verk.

Stortinget bør støtte regjeringens forslag.

Det er veldig få børsnoterte selskap i Nord-Norge. Men også de unoterte bedriftene i vårt langstrakte land trenger innskudd av fersk kapital for å kunne utnytte sitt fulle potensial.

En egen helstatlig investeringsfond i Tromsø vil bety mer kapital og mer langsiktig fondsforvaltning for Nord-Norge. Det er en viktig satsing, sammen med den planlagte etableringen av et regionalt investeringsfond som Solberg-regjeringa satte i gang i 2021.

Nord-Norge er som kjent den eneste regionen der et regionalt investeringsfond ikke er etablert. Det taper landsdelen på.

Det er viktig at disse to initiativene ikke slår hverandre i hjel, men spiller hverandre gode. Det har tidligere vist seg vanskelig å finne gode forvaltere i nord.

To store fond kan bli et sterkt trekkplaster for riktig kompetanse.

Etablering av et eget tromsøkontor for Folketrygdfondet er kanskje det mest konkrete grepet fra regjeringa i nordområdesatsingen, så langt. Ikke minst er dette den mest konkrete samfunnsbyggingen som Senterpartiet har fått målbære etter valget 2021.

Foreløpig har partiet markert seg som partiet for kommunale og fylkeskommunale skilsmisser. Og har tapt seg enormt på meningsmålingene. Med dette grepet fremstår finansminister Vedum som en som tenker på langsiktighet og robusthet i Nord-Norge.

Derfor er det desto viktigere at når denne forvaltningsenheten etableres i Tromsø, så etableres den så det monner.

Det er ikke bare snakk om å få flere statlige arbeidsplasser til Tromsø, noe som i seg selv er positivt. Men tromsøavdelinga må være en kraftfull etablering som vil ytterligere forankre byen som et viktig, og tiltrekkende kunnskapsnav i Nord-Norge og Norge.

I en landsdel som er i skarpt søkelys for tiden, både når det gjelder sikkerhetspolitikk og bærekraftig næringsutvikling, så sender et slikt grep viktige signaler både til investorer og folk flest.

Forventninger er dermed høye for at den nye enheten til pensjonsfondet, skal føre til større investeringsvilje i nord.