«Som medieminister skal jeg være en aktiv pådriver for å gjøre norske redaktørstyrte medier i stand til å hevde seg i konkurransen med plattformene på mer rettferdige vilkår.» skriver hun i et innlegg hos mediebransjenettstedet M24.

Plattformene hun henviser til er sosiale medieplattformer, som Facebook.

Det er et kraftfullt og viktig første signal fra den nye regjeringa.

Det er mange grunner til at folk setter pris på sosiale medier – informasjon, debatt og underholdning har blitt veldig lett tilgjengelig. Facebook, Instagram og WhatsApp gjør det enkelt å holde kontakt med hverandre.

Samtidig er disse plattformene problematiske sett i et samfunnsperspektiv: De store tech-gigantene betaler knapt skatt til Norge, samtidig som de støvsuger sponsor- og annonsemarkedet.

Deres enorme størrelse og globale utbredelse gjør det helt umulig for lokale og nasjonale medier å konkurrere om viktige reklamekroner.

Sosiale medier har også en forretningsmodell der du som forbrukeren, også er varen. De benytter seg av dine data og bruksmønster for å vinne markedsandeler og spisse egne algoritmer. Det er lite åpenhet om hvordan din informasjon behandles.

Selve algoritmene, som bestemmer hva du får så, er heller ikke transparente.

De sosiale mediene har ikke vært åpne om hvordan blant annet falsk informasjon har fått fortrinn i din nyhetsfeed.

Lovgivningen har alltid vært bakpå når det gjelder tech-gigantene.

Men ting skjer: I USA foregår det for tiden en stor antitrust sak mot Facebook, med formål om å bryte opp firmaets monopol.

Det amerikanske forbrukertilsynet, Federal Trade Commision, finner stadig flere saker der de mener at mangel av seriøs konkurranse har gjort Facebook i stand til å finpusse en overvåkningsbasert reklamemodell og legge stadig økende byrder på brukerne.

Dette skjer samtidig som Facebook ufortrødent utvider sin virksomhet og bygger et såkalt metaverse som skal være enda mer monopoliserende.

Det er åpenbart viktig for Norge å regulere slik monopolisering av informasjon, men det har til nå nesten vært umulig.

Det må internasjonalt samarbeid til. I sommer kom Norge i samarbeid med 135 andre land på hvordan man skal skattlegge tech-gigantene og andre multinasjonale selskaper med 15 prosent.

Og nå søker Trettebergstuen samarbeid med de nordiske landene inn mot EU. Det vil gi Norge påvirkningsmuligheter der det for tiden arbeides med to viktige regulerende lovforslag.

Det er et bra initiativ fra Anette Trettebergstuen, og et arbeid vi håper hun lykkes med.