Samtidig symboliserer årets likestillingspris hvor mye man kan få igjen i inkludering, medvirkning og mangfold, med relativt beskjedne investeringer i kulturarbeid.

Rebekka Brox Liabø fikk Likestillingsprisen for sitt omfattende arbeid med å særlig sette ungdom i stand til å fortelle sine egne historier.

Kulturarbeideren, formidleren og pedagogen har i mange år jobbet med skrive- og teaterprosjekter som gjør kulturlivet i Tromsø og Nord-Norge mer inkluderende og tilgjengelig for flere grupper.

Gjennom prosjektet “Snakk for deg sjøl” har hun i mange år jobbet med skolefrafall. Prosjektet kombinerer forskning, formidling, selvuttrykk og kulturutøvelse for å gi unge mennesker en stemme.

Over 700 ungdommer har i årenes løp deltatt på skriveverksted med Liabø gjennom “Snakk for deg sjøl”. Tekstene som ungdommene har skrevet på disse verkstedene har blitt til teaterforestillinger som har skapt nyanser rundt skolefrafall - som ofte omtales i sort/hvite vendinger som et samfunnsproblem.

I tillegg har Brox Liabø i lengre tid jobbet med prosjektet “Her e æ” der tromsøungdom, med opprinnelse fra mange forskjellige land lager forestillinger, i samarbeid med kulturinstitusjoner i byen.

Senest under Vårscenefest i mars hadde “Her er æ”- ungdommene en forestilling i samarbeid med Hålogaland Teater - “Lykkejegere”- Stykket har fått gode tilbakemeldinger.

Samarbeidet har over tid gitt unge mennesker, som ellers ikke hadde sterke relasjoner til museum og teatersal, en inngang til byens og landsdelens kulturliv.

Det er viktig at ressurspersoner som Brox Liabø anerkjennes for jobben de gjør. Ikke nødvendigvis kun for hennes egen del, noe som sikkert er veldig hyggelig for henne.

Men også fordi en anerkjennelse av denne typen kulturarbeid viser at inkludering handler om å skape relasjoner til kulturinstitusjoner.

I følge Norsk kulturbarometer, som utarbeides av SSB, oppga kun 27 prosent av personer med innvandrerbakgrunn at de hadde vært på museum i løpet av 2021, mens 16 hadde vært på kunstutstillinger i samme periode. 11 prosent gikk på teaterforestillinger, mens 10 prosent gikk på konsert.

Det er åpenbart en høy terskel inn i de viktige kulturopplevelsene, som burde være tilgjengelige for flere.

Det er gledelig å se at Tromsøs kulturinstitusjoner og engasjerte kulturarbeidere forsøker å ta aktive grep for å gjøre noe med denne terskelen. Og det er viktig at Tromsø kommune synliggjør det.

Både gjennom likestillingspriser, men også gjennom investering i hverdagsarbeid gjort av ungdoms- og kulturarbeidere i kommunen - blant annet gjennom Tvibit og Grab.