I løpet av denne uka vil det komme en anmodning fra Integrerings og mangfoldsdirektoratet med spørsmål om hvor mange flyktninger Tromsø kommune kan ta imot.

Kommunestyret i Tromsø har enstemmig stilt seg bak at kommunen kan ta imot 550 ukrainske flyktninger i år.

Over 100 boliger er tilgjengelige for kommunen, meldt inn av blant annet privatpersoner. Det viser at Tromsø er en by som mobiliserer godt i kriser.

Samtidig er det klart at dette blir krevende for kommunen. Alle boligene må nødvendigvis kartlegges og kvalitetssikres - det er enda ikke gjort. Under dagens pressekonferanse hadde man også noen diffuse tanker om å kunne ta i bruk Sydspissen hotell eller Kroken Sykehjem som mottak, hvis behovet blir større.

Det er åpenbart fortsatt en jobb å gjøre med planlegging.

550 nye innbyggere kan virke som lite, men det kan bety en del omstilling i klasserommene, på legekontorene og i barnehagene. De fleste som kan komme vil være kvinner, barn og eldre. Hvis det kommer mer enn 30.000 flyktninger totalt til Norge, kan det hende at Tromsø blir bedt om å ta enda flere imot.

Det var ordføreren positiv til. Han har en velvillig befolkning i ryggen.

Men vi som bor her vil muligens måtte være tålmodige med kommunen vår som nå har tre krisestab i gang. I tillegg til koronastaben, er det opprettet stab for mottak og bosetting av flyktninger og en stab for egenberedskap.

Med tanke på at vi fortsatt har en pandemi på gang, med de kapasitetsbegrensninger det kan medføre grunnet sykefravær, kan det bli støv i maskineriet for mange tjenester.

Det er også begrenset hvor fort kommunens skoler kan oppbemanne - penger er en ting, men det har vært utfordrende å få tak i kvalifisert personell i senere tid.

Det er viktig at kommunen sørger for god informasjonsflyt slik at velviljen ikke blir til motvilje. Mye tyder på at at tromsøfolk vil strekke seg langt i denne saken.

Det er foreløpig ikke kommet flyktninger for bosetting til Tromsø. De ukrainske flyktningene som er i kommunen nå, bor i privat regi hos venner og bekjente. Kommunedirektøren Stig Tore Johnsen mener det er snakk om et titalls mennesker.

Det er viktig at de ukrainske flyktningene som kommer til byen, og til landet, melder seg til politiet for registrering. For å utløse en del rettigheter i Norge, så er det viktig at de er registrert. Slik kan de få helse og utdanningstilbud, god oppfølging, og økonomisk hjelp.

I tillegg til lokal informasjonsarbeid, er det åpenbart på tide å iverksette en omfattende nasjonal informasjonskampanje rettet mot ukrainerne som ankommer landet.