Gå til sidens hovedinnhold

Viktig drahjelp fra regjeringen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Regjeringen lanserer nå et investeringsfond, lokalisert i Nord-Norge, for nordnorsk næringsliv, både for oppstartbedrifter og bedrifter som vil vokse videre. Det er satt av 200 millioner kroner til fondet i revidert nasjonalbudsjett.

Forutsetningen for at staten skal gå inn med disse midlene, er at næringslivet i landsdelen bidrar med like mye. Da et tilsvarende fond ble forsøkt etablert i 2017, sviktet den private tilgangen på risikovillig kapital. Men nå tyder signalene man har fått, blant annet gjennom arbeidet med Nordområdemeldingen, at næringslivet er i bedre posisjon til å bidra, sier statsminister Erna Solberg til Nord24.

Næringsfondet på 400 millioner er svært godt nytt for landsdelen, og et konstruktivt og godt tiltak fra regjeringen. Vi trenger kontinuerlig videreutvikling av næringslivet i nord, ikke minst når det gjelder knoppskyting fra forsknings- og kompetansemiljøene. Dette fondet kan bety et løft for det kunnskapsbaserte næringslivet og framtidige satsinger og arbeidsplasser. Derfor er det viktig at næringslivet i landsdelen støtter opp om det.

Mangelen på kapital til investering i gründer-bedrifter har vært et problem for landsdelen. Investeringsviljen har ofte rettet seg mot bygg og eiendom. Dette skaper verdier, men lite innovasjon. Et investerings- eller såkornfond som i denne størrelsesorden vil øke satsingen på framtidens næringsliv, og inspirere til nye etableringer.

Det nye fondet skal forvaltes fra Nord-Norge og har ingen bransjebegrensninger. Det betyr at alle bedrifter kan søke, og at dette kan skape muligheter for næringsaktører som har forretningsideer om nye produkter og tjenester, spesielt fra innovasjons- og kunnskapsmiljøene. Når det gjelder forvaltningen av fondet, legger vi til grunn at regjeringen følger opp sitt eget budskap i nordområdemeldingen: At suksessoppskriften i nord er å koble sammen kunnskapsmiljøer med næringsliv for å få skape arbeid og verdier.

Vi har tro på at fondet kan realiseres, og at risikovillig kapital i størrelsesorden 200 millioner finnes. Det har gått svært godt i Nord-Norge de seinere år, og bortsett fra reiselivet, ser landsdelen ut til å komme over korona-kneika uten alvorlige konsekvenser for resten av næringslivet.

Da dette fondet ble lansert i november i fjor, rettet statsministeren en advarende pekefinger mot at dette også skal bli et tema for nordnorsk krangling og stridigheter. Hun manet til samarbeid for et best mulig resultat for Nord-Norge. Nå ligger statens andel i revidert statsbudsjett. Da er det opp til det nordnorske næringslivet selv å reise den nødvendige private kapitalen, og å sørge for at fondet kommer framtidens Nord-Norge til gode.

Kommentarer til denne saken