UiT Norges arktiske universitet har ansatt en kompetent, allsidig og erfaren leder som vår neste rektor. Dag Rune Olsen vil gjennom sin kompetanse bidra til å videreutvikle og styrke UiT som drivkraft i nord – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Ingen kan forvente at alle skal mene akkurat det samme som et enstemmig UiT-styre gjorde, da vi ansatte Dag Rune Olsen. Vi må akseptere at det kan være ulike synspunkt i en så viktig rekruttering. Det er medias eksplisitte ansvar å stille kritiske spørsmål, slik Skjalg Fjellheim i Nordlys har gjort i to kommentarer de siste dagene.

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim:

På vegne av et samlet UiT-styre vil jeg gjerne komme med noen saksopplysninger og kommentarer. Etter at et flertall på seks mot fem stemmer i styret i juni i fjor vedtok at vi for framtiden går fra valgt til ansatt rektor, ble det oppnevnt et eget innstillingsutvalg. Ni av ti medlemmer i utvalget er ansatt, tillitsvalgt eller student ved UiT. Lederen av utvalget er eksternt medlem i UiTs styre og har omfattende universitetserfaring som tidligere professor og dekan ved NTNU. Det var styrets og min egen vurdering at det ville være uheldig om jeg som avgående rektor skulle lede rekrutteringen av min etterfølger. Utvalget representerer bredde, erfaring og kompetanse. Utvalget har brukt lang tid på prosessen, gjennomført en rekke intervjuer, innhentet referanser og dokumentasjon. Alle ordinære prosedyrer ved tilsetting i staten er fulgt av utvalget og i den videre saksbehandlingen.

  • ·Et enstemmig styre fulgte innstillingen fra et enstemmig innstillingsutvalg. Olsen ble ansatt fordi han har erfaring både som professor, dekan og rektor. Han representerer både vitenskapelig faglighet og toppledelse. Han har det som skal til for å være en inspirerende leder internt og være en stemme ut i samfunnet.
  • Det ble bestemt allerede i august 2020 at den nye rektoren skulle rekrutteres tidlig, slik at vedkommende fikk mulighet til å ha en stemme når den nye organisasjonen skal bygges. Det er dermed i tråd med forutsetningene fra starten at Dag Rune Olsen har mulighet til å gjøre seg bedre kjent med Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet i månedene før han tiltrer 1. august 2021.
  • Olsen vil bidra med vurderinger om hvordan ledelsen bør organiseres i framtiden. Dette vil bidra til en smidig overgang til nytt rektorat og ny ledelsesmodell ved UiT.
  • Da stillingen ble utlyst, hadde UiT Norges arktiske universitet tydelige krav: Bred erfaring fra ledelse. Gode strategiske evner. Kjennskap til offentlig forvaltning og politiske beslutningsprosesser.

Med Dag Rune Olsen er kravene oppfylt. Han vant en åpen konkurranse med sterke konkurrenter. Vi valgte Olsen fordi han var best kvalifisert. Olsen valgte Nord-Norge og UiT Norges arktiske universitet fordi han vil være med å utvikle institusjonen og landsdelen, og være en stemme i og fra Nord-Norge.

Det er offentlig kjent at Universitet i Bergen (UiB) har bestilt en ekstern gjennomgang av en sak der Dag Rune Olsen, i kraft av å være rektor ved UiB, var involvert. Styret ved UiT har ikke grunnlag for å kommentere eller spekulere i hva utfallet av granskningen av en sak ved UiB vil bli.