«Jeg har en spesiell hilsen til mine unge lyttere. Det er mørke skyer på himmelen på mer enn en måte i vår tid. Men mist ikke motet. Livet er et stort eventyr. Nøkkelen til alle ekte fremskritt ligger i tro, håp og kjærlighet» sa Georg VI fra Storbritannia i sin radiotale til ungdommen i 1939 (Dronning Elizabeth helt privat, NRK, 4.6.2022).

De tunge skyene har dukket opp igjen. Skyene har dog en litt annen karakter. Titter vi et øyeblikk opp fra skjermen mellom Instagram og Snapchat oppdager vi at skyene bærer budskap om at det er fare på ferde. Klima endres, vi opplever tap av biologisk mangfold og den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker. Vi lever i en verden med globale sammensatte utfordringer på mange plan. Derfor er det viktig å gjenta budskapet fra Georg VI: mist ikke motet.

Tro

Vi må holde fast på troen om fremtiden. Som del av universitetsledelsen ved UiT Norges arktiske universitet møter jeg hver dag unge mennesker med en «drive», en innebygd fremtidsmotor og med meningers mot.

Vi legger til rette for at disse nye røstene skal uttale seg, sette fart og iverksette tiltak fordi det gir oss et ideforsprang som landsdel. Ganske snart ønsker vi ca. 8000 nye studenter velkommen. Potente unge hoder med kraft til å svare når noen spør dem i sommerferien: «Hva skal du til høsten?». «Jo, jeg skal nordover» eller «Jeg vil bli værende i Nord-Norge». De har trua på hva nordområdet kan tilby av bærekraftige liv; sosialt, økonomisk og miljømessig. De har trua på at tiden er inne for de små byers store muligheter.

For livet leves i helhet, vi lever ikke stykkevis og delt. Vi trenger naturen rundt oss og i oss, vi trenger trygge relasjoner og vi trenger å ta og få plass. Mindre byer gir unge mennesker mer spillerom til å bidra, det er mindre trengsel om ideene og kortere avstand mellom beslutningstagere og utførere. Rett og slett ideelle forhold for å bygge gode liv i felleskap og det er bærekraftig.

Håp

Ja, det er krig i Europa. Det er politisk uro i verden med steile fronter mellom Russland og Nato. Det er skummelt å tenke på det som nærmeste naboland. Og jeg må innrømme at det kanskje er først nå jeg forstår hva farfar har fortalt.

Han kjempet mot nazistene, for Norges frihet og for kommende generasjoners trygghet og selvstendighet. Som motstandsmann sa han til oss barnebarna at friheten aldri er noe vi kan ta for gitt. Så det gjelder å tenke klokt og puste med magen og fortsette å bygge det demokratiet våre liv hviler på, hegne om velferdsstaten og hver dag forsvare alles rett til å være seg selv i et mangfoldig felleskap.

Universitetet er en grunnleggende essensiell institusjon i en fri og demokratisk nasjon. Vi skal danne og utdanne. Vi er alle enige om at universitetene skal drive kunnskapsdreven bærekraftig samfunnsutvikling (UNESCO, 2022). Vi skal ikke drive grønnvasking, men utvikle kunnskap som gir unge mulighet til reell fremtidsoptimisme som bygger på en kjærlighet til naturen.

Vi har ikke natur, vi er natur og derfor må vi bygge samfunnet vårt på en balanse mellom realisme over klodens tilstand og en tro på at utvikling og omstilling er mulig. Vi må sørge for at unge ikke mister håpet og famler i mørke i skyggen av krig og klimakrise.

Kjærlighet

«Mennesker er verdifulle. Det er vårt forhold til hverandre som er det viktigste. Det mennesker er og det mennesker gjør, utgjør hele forskjellen. Hver enkelts felles innsats kan beseire ondskapen i vår tid» (Dronning Elizabeth helt privat, NRK, 4.6.2022).

Dette er kloke ord fra britenes dronning Elisabeth II etter 70 år som regent. Ord vi må gjemme i våre hjerter når morgendagen gryr og nyhetene virker beksvarte. Det er alltid noe å lære av historien, selv om dagens utfordringer er helt nye og ingen vet hva morgendagen vil bringe. Vi har gjennom pandemien lært oss to vesentlige ting.

Det første er at verden kan snus opp ned over natten, og det andre er at mennesket er enormt tilpasningsdyktig. Det må vi alltid ha med oss. Vi er faktisk skapt for utvikling, vår natur er utvikling. Fra embryo til vår dødsdag er vi i utvikling. Vi er aldri den samme, vi genereres og regenereres hver time av døgnet.

Derfor er også vår tid i manesjen tilmålt, vi må gripe dagen og sette fart med håp om en fremtid, tro på et godt liv for alle og en kjærlighet til medmenneskene rundt oss. Men «det som kreves av oss alle, er mer enn mot og utholdenhet, Vi trenger en ny innsatsvilje. En ny uovervinnelig beslutsomhet», poengterte George VI. Universitetene har en nøkkelrolle i å inspirere til samfunnsendring og bygge en uovervinnelig besluttsomhet i ungdommen vår.