Mange unge kjenner en mangel på mening og håp, og på en frykt og dyp bekymring for fremtiden.

Kirkens SOS og CRUX hjem - Tromsø er to organisasjoner som ønsker å bidra til håp. Det kan være; håp om et liv og en oppvekst i en trygg familie; håp om at pandemien skal være over; håp om hjelp; håp om å få det bedre.

Og i akkurat dette ligger kjernen av det vi gjør i Kirkens SOS og CRUX hjem - Tromsø. Vi er her for å bidra til å styrke livsmotet og håpet til de som tar kontakt og har behov for hjelp. Når mennesker får åpnet døren inn til det som er tungt og håpløst, åpnes også en mulighet for at et glimt av håp kan slippe inn.

Barn som har opplevd å bli sviktet av sine nærmeste kan streve med lav selvtillit, fysiske og psykiske problemer, savn og tristhet, sinne og aggresjon. Mange har det i tillegg vanskelig på skolen og i sosiale sammenhenger. Gjennom trygge voksne kan de erfare hverdagsrutiner og samhandlingssekvenser som er byggesteiner for tillit og trygghet. Fosterbarn har en «gnist» i seg, og trenger noen som kan hjelpe til å tenne denne gnisten.

CRUX hjem Tromsø er en non-Profit stiftelse som gir et langtidstilbud til barn og unge som trenger ekstra omsorg og oppfølging i hverdagen. I CRUX er en av de voksne engasjert som fosterhjem på heltid. Fordi fosterbarn er ulike, trenger vi også fosterhjem som er ulike, -som har forskjellig kulturbakgrunn og ulike interesser.

Fellesnevneren for CRUX og Kirkens SOS er at vi er til stede for mennesker som har behov for støtte. Tjenestene er meningsfulle og spennende, men også utfordrende og krevende. Begge organisasjonene tilbyr god opplæring og har stort fokus på oppfølging. Nå merker vi økt pågang, og behovet for nye frivillige og nye fosterhjem er stort.

Har du tenkt på å hjelpe noen som trenger deg? Kunne du tenke deg å være frivillig i Kirkens SOS ? eller være fosterhjem i CRUX? har du og din familie hjertevarme til å hjelpe et barn elle ungdom som trenger håp om en ny mulighet i livet? 2022 er frivillighetens år, og innsatsen til alle de tusener av frivillige er uvurderlig. Nå trenges det mobilisering av enda flere frivillige og mange flere fosterhjem. Ikke nøl med å ta kontakt så får du mer informasjon om våre tjenester.

Til slutt vil vi takke dere som allerede er i våre tjenester og legger ned betydelig innsats for andre. Uten dere hadde verden vært et vanskeligere sted for mange av de tusener som vi støtter hver eneste dag.