For medlemmene i Fagforbundet er økte forskjeller den viktigste saken i valgkampen. Arven etter åtte år med høyreregjering er større forskjeller mellom folk flest. Fagforbundet vil ha ei ny rødgrønn regjering som setter vanlige arbeidsfolk først.

Politikk handler om å prioritere det som er det aller viktigste. For høyrepartiene har det vært skattekutt til de rike og velferdskutt til de aller svakeste. Kutt i formuesskatten har vært viktigere enn å gi mer penger til kommunene som igjen ville styrket eldreomsorgen, økt bemanningen i barnehagene og skapt flere hele, faste stillinger.

Det har blitt dyrere å pendle, barnehageprisene har økt, regjeringen har innført egenandel for fysioterapi for kronisk syke og kuttet i arbeidsavklaringspenger. De rikeste har blitt rikere, mens dem som allerede har det vanskelig, har fått enda trangere kår. Det er helt klart hvem høyreregjeringa prioriterer, og det er ikke Fagforbundets medlemmer.

Fagforbundet vil ha ei ny regjering som sier nei til privatisering og ja til å styrke det offentlige velferdstilbudet i hele landet. Vi mener at fellesskapets midler skal gå til velferd og ikke i lommeboka til gigantiske selskaper. For oss er heltid en av våre viktigste saker og vi trenger ei ny regjering som prioriterer heltid. Det handler om at alle skal ha ei lønn å leve av, mulighet for boliglån og få en mindre stressende hverdag.

Oppfordrer alle til å bruke stemmeretten!

Vi trenger ei regjering som setter arbeidsfolk først, nå er det vår tur!

Godt valg!