Sykehusinnleggelsene på grunn av Covid 19 øker i hele landet. Siden fredag har det blitt lagt inn nesten 50 nye covid-pasienter på norske sykehus. Og det skal bli mer krevende de neste dagene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til VG.

Det har lenge ligget i kortene at smittetallene i Norge kommer til å fyke rett til værs, etter hvert som vaksineeffekten taper seg. Det er nøyaktig det som nå skjer. Også fullvaksinerte sprer smitten. I Tromsø registreres det mellom 60 og 80 nye tilfeller hver eneste dag, i tillegg er det store mørketall.

Hvis dette fortsetter, er det overhengende sannsynlig at helsevesenet kommer til å knele. Det vil gå på bekostning av annen behandling, operasjoner og undersøkelser vil bli utsatt.

Vi ser også stadig flere utbrudd ved sykehjem og helseinstitusjoner. Det øker risikoen for flere dødsfall, fordi eldre og syke er mer utsatt for alvorlig sykdom dersom de blir smittet, selv om de er fullvaksinerte.

Særlig i Nord-Norge er vi på full fart inn i en sårbar situasjon, med få intensivplasser tilgjengelig på sykehusene. Allerede nå er det flere koronainnlagte pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge enn på noe tidspunkt tidligere i pandemien. Den samlede beredskapen i landsdelen kan fort komme i spill de neste ukene og månedene.

Det virker ganske opplagt at det ikke lenger vil være nok med anbefalinger, det må settes i verk tiltak.

FHI har hele tiden sagt at det ikke er antall smittede som er vesentlig, men sykehusinnleggelser. Når disse tallene nå stiger kraftig, kan man ikke fortsette å gjøre ingenting.

Danmark og Sverige anbefaler en tredje vaksinedose til alle. Dette taler for at Norge så raskt som mulig bør gjøre det samme, før vinterbølgen inntreffer.

FHI har allerede åpnet for at alle over 65 år kan få en tredje dose. Det bør utvides til alle over 16 år, som i våre naboland.

Tall fra Israel har vist hvor effektivt det er med en tredje vaksinedose. Risikoen for smitte blir 11,3 ganger mindre, ifølge en studie fra New England Journal of Medicine.

For hver dag FHI nøler med å ta en nødvendig beslutning, vil kostnadene bli større, for den enkelte og for samfunnet. Det handler i sum om folkehelse, og om å unngå nye og langvarige nedstengninger av samfunnet, med de konsekvensene det vil måtte medføre for individer og næringsliv.