Over hele landet blir det lagt storflotte planer om å bygge ut datasentre som krever enorme mengder energi og beslaglegger enorme arealer. Om få år kan energinasjonen Norge ha kraftunderskudd. Kraftsituasjonen viser at vi raskt må bygge ut mer energi og mer nett, men også at vi må ha tydeligere prioriteringer på hva vi bruker krafta vår til. Vi må tenke oss nøye om før vi sier ja til datasentre som gir nær null arbeidsplasser og ringvirkninger.

For mens industrien skriker etter mer kraft, vil politikere i Sørfold bygge et gigantisk datasenter. Dette til tross for at hverken folk flest, politikerne, eller energimyndighetene aner hva datasenteret skal drive med. For alt vi vet kan det være kattebilder, bitcoin, eller det som verre er.

Sørfold-politikerne ønsker et datasenter som skal bruke nesten like mye kraft som Elkem Salten, og mer kraft enn Elkem Rana. Elkem Salten har 190 ansatte og er et av Europas største smelteverk. Elkem Rana har 130 ansatte og produserer 90.000 tonn ferrosilisium, hvorav 98 % går til eksport. Hvor mange arbeidsplasser får man ut av et datasenter i Sørfold? Sannsynligvis veldig få. Hva skal datasenteret i Sørfold produsere? Det er det ingen som vet.

Over hele Nord-Norge settes det av kraft og arealer til datasentre og andre virksomheter som gir få arbeidsplasser og lite ringvirkninger. Statnett har reservert 340 MW kraft til datasenter og grønt hydrogen i Balsfjord og Bardufoss. Det er like mye strøm som Equinor trenger for å elektrifisere Melkøya. Forskjellen er at Melkøya har 400 ansatte og leverer gass til 6 millioner europeiske husholdninger hver dag.

Det er et paradoks at mens viktige industribedrifter over hele Nord-Norge som ønsker å skape arbeidsplasser og kutte klimagassutslipp får beskjed om at det ikke er nok energi eller nettkapasitet til deres investeringer, så gis det med iver i blikket tillatelse til å bruke enorme mengder av krafta vår til kattebilder og bitcoin.

Dette er dessverre ikke unikt for Sørfold. Over hele landet planlegges en vanvittig utbygging av datasentre som legger beslag på kraft og arealer, nesten uten å skape en eneste arbeidsplass. Da er det ikke rart om industrien heller ser til Finland og Sverige.

Om vi ønsker utvikling for Nord-Norge, en sterkere fastlandsindustri og å kutte klimagassutslipp, så må vi si nei til å bygge ut flere datalagringssentre. Det håper jeg at politikerne i Sørfold også gjør.