Ap-ordfører Gunnar Wilhelmsen omtaler i Nordlys 7. januar bompengene som et "spleiselag". Med all respekt å melde, å kalle dette et spleiselag er å trekke definisjonen noe langt fra virkeligheten.

Les også

Spleiselaget for en bedre by

Definisjon på et Spleiselag? Wikipedia sier følgende: - Et spleiselag er en gruppe mennesker eller organisasjoner, som felles går sammen i finansieringen av et prosjekt. Dette kan være alt fra personlige ting som hytter og ferieturer, til offentlige ting som kulturhus og veiprosjekter. Ordet er egentlig avledet fra verbet «å spleise», som er lånt fra nederlandsk, og egentlig betyr å spalte.

Bompengeinnkreving i Tromsø er en bilskatt som er pålagt oss som bor utenfor sone 1, inkludert hele nærområdet til byen. Bompenger i Tromsø er per definisjon ikke noe spleiselag. Å bruke mer dialektiske utrykk for å beskrive denne påstanden kan jo være fristende, men jeg skal tone ned ordbruken. Vår foreldregenerasjon ville vel brukt sterkere uttrykk - husker de brukte uttrykket «frekkhetens nådegave» når det kom påstander uten hold i.

Mitt forslag til ordfører Wilhelmsen er at han ber om unnskyldning til de som bor utenfor sone 1, særlig til bilistene i distriktene som må betale denne bilskatten. Da snakker jeg spesielt om alle som skal til og fra jobb, samt barnefamiliene sine transportbehov.

Det paradoksale er at det er i rushtiden barnefamiliene er mest utsatt for denne bilskatten, når de skal få tidsklemmen til å gå opp med barnehage og jobb.

Vi skal kjempe for å få fjernet bompengeskatten ved valget 10. september i år.