Det kommende stortingsvalget handler om hvem som for all framtid skal tjene på de ufattelig rike, evig fornybare fiskeressursene som nasjonen Norge forvalter.

Gjennom stortingsperioden har det vært lagt fram mange forslag for en fiskeripolitikk som tar kystsamfunn på alvor. Flere av forslagene er godt forankret og stemmene fra kysten er lyttet til og tatt med. Dessverre har alle disse forslagene blitt nedstemt av regjeringspartiene og Frp, med knappest mulig flertall.

Riksrevisjonens rapport om fiskeripolitikken 2004 - 2018 er sterkt kritisk til den fiskeripolitikken som føres. Fiskeriministeren avviser kritikken og framstår som en ivrig løpegutt for storrederne og kvotebaronene som de siste 25 årene har tatt kontroll over og privatisert fellesskapets fiskeressurser, i strid med gjeldende lovverk.

Riksrevisjonens anbefalinger er krystallklare:

  • Endringer i kvotesystemet må konsekvensutredes
  • Vurdere innføring av eierkonsentrasjonsbegrensninger
  • Gjennomføre tiltak som bedrer rekrutteringen til fiskeryrket
  • Vurdere tiltak for å opprettholde den minste kystflåtens betydning for kystsamfunnene
  • Vurdere tiltak for å hindre at økende andeler av kvoten mangler tilkobling til et fartøy
  • Følge systematisk med på hvordan endringer i kvotesystemet påvirker landingsmønsteret og fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene

Lønnsomhet for hvem?

Fiskeriminister Ingebrigtsen har hengt seg opp i ei setning i Riksrevisjonens rapport, nemlig denne: Endringene i kvotesystemet i perioden 2004 – 2018 har bidratt til økt lønnsomhet i fiskeflåten.

Til dette er å spørre:

  • Hvem har tjent og hvem har tapt på fiskeripolitikken de siste 25 årene?

Noen familier har blitt søkkrike, mens mange små og store kystsamfunn har fått rasert livsgrunnlaget. Med knappest mulig flertall, fortsetter Høyre, Venstre, Krf og Frp å stille seg bak en illegitim politikk som har medført at Norges fiskeressurser – på sikt mye mer verdifulle enn det historisk sett kortvarige oljeeventyret – privatiseres.

Vi svartmaler ikke, men vi forventer:

En ny politikk som tar kystsamfunn på alvor. En samfunnsøkonomisk fiskeripolitikk som sørger for at fisken leveres i de mange kystsamfunn, og som sørger for bearbeiding av fisk – og flere helårlige arbeidsplasser i Norge, ikke i utland.

En fiskeripolitikk for de neste generasjoner, for kystsamfunn og folket.

Kystopprøret
Norges Kystfiskarlag
Natur og Ungdom
ForFinnmark
ForTroms
Spire
Fiskeripolitisk utvalg i Nei til EU
Ta havet tilbake og jorda i bruk