Stortinget har nylig behandlet Nasjonal transportplan (NTP). 1.200 milliarder kroner skal fordeles til veger, jernbane, flyplasser og havner.

1.200 milliarder kroner er svært mye penger. Likevel er det ikke nok, i alle fall ikke for enkelte partier. Under behandlingen av NTP i Stortinget ble det fremmet 372 forslag. Dette var forslag om tiltak og prosjekter i tillegg til det som allerede var i regjeringens plan. Mange av forslagene gjelder vegprosjekter som ikke har finansiering, som ikke er utredet, og som det faktisk ikke finnes penger til. Men inn i planen skulle de.

Frp alene stod for over 120 enkeltforslag. Partiet som hadde samferdselsministeren og finansministeren i over seks år vil nå bruke 400 milliarder kroner ekstra (!) til veger. I tillegg vil de fjerne all bompengegjeld, som de selv har en stor del av ansvaret for. Bare å fjerne alle bompengegjeld ville beløpet seg til minst 250 milliarder kroner. Tallene er så store at de er vanskelige å fatte. Man må nesten ta fantasien til hjelp, noe Frp selvsagt også gjør.

Frp har lagt inn omtrent alle veger som finnes over hele landet i sitt NTP-opplegg, uten økonomisk inndekning. Dessverre hopper enkelte andre opposisjonspartier på denne forslagsbonanzaen. Og resultatet ble altså 372 forslag.

Dersom opposisjonen hadde gått sammen om å vedta alle disse forslagene hadde NTP som seriøst plandokument vært ødelagt. NTP er ikke en plan med hundrevis av prosjekter som bare kan stables oppå hverandre. NTP er en plan med prosjekter som skal kunne realiseres, ikke luftslott-prosjekter som ikke lar seg realisere.

Flere viktige vegprosjekter var ikke lagt inn i NTP av regjeringen. Når Frp ikke ville forhandle med sine tidligere regjeringspartnere, og i stedet presenterte et helt urealistisk og useriøst opplegg, havnet vi i den situasjon at det nå for første gang siden 2005 ikke er flertall i Stortinget bak NTP.

Arbeiderpartiet deltok ikke i denne forslagsbonanzaen. Rett og slett fordi vi ikke vil ødelegge NTP som et viktig plandokument for samferdselssektoren. Vi har ikke en politikk i opposisjon og en annen i posisjon. Vår politikk skal være gjenkjennbar og gjennomførbar.

Skal vi få realisert de vegprosjektene som regjeringen ikke foreslo i NTP, bør vi få på plass ei ny regjering til høsten. Arbeiderpartiet vil føre en offensiv samferdselspolitikk, og det skal skje innen økonomisk forsvarlige rammer.

Vi skal bygge landet, ikke bygge luftslott.