iFinnmark skriver om Avinors tiltak for å fjerne flygeledere fra Kirkenes og erstatte fagfolk med fjernstyrte tjenester fra Bodø. Det statseide selskapet ser det som økonomisk fornuftig å trekke flysikringspersonell vekk fra Finnmark.

Den norske stat, som eier Avinor, bør ta en ny runde på fornuften i dette. Selv om det til tider har vært krevende å få fagfolk til å ta jobber i Finnmark og Troms utenfor Tromsø, så er det viktig å bemanne tjenester i landsdelen. Ikke bare i flysikringstjenesten, men i en rekke statlige organer som viser norsk tilstedeværelse og kontroll.

I Erna Solbergs regjeringstid bedrev den norske stat en bevisst politikk som medførte nedbygging av statlig innsats i nordområdene. Ikke bare i Finnmark. Også Forsvaret har vært utsatt for useriøs omveltning og bevisstløs politikk. Les Andøya flystasjon. Til og med Svalbard og ryggsøylen i norsk bosetting på øygruppen sto for hugg. Den grønne begeistringen i Venstre, støttet av Tesla-Astrup, ville ødelegge alt ved Sveagruven og stenge gruve 7 i Longyearbyen.

Så kom Putin og Ukraina og viste oss et blikk av virkeligheten. Virkeligheten er at vi må styrke alt som gir bosetting i nordområdene. Jobber i Finnmark, på kysten, og i indre Troms.

På Svalbard må vi slutte å være blåøyde, men styrke norsk energisikkerhet på øygruppen. Vi skal ikke krige med russerne. Vi kan ha åpne grenser og gode folk-til-folk samarbeid.

Det vil koste å vise flagget i nord. Staten Norge skal ikke privatiseres. Norge har råd til gode offentlige tjenester. Kongeriket har også råd til holde trygg bemanning i flysikringstjenesten i Kirkenes.

Men vi kan gjerne flytte og fjernstyre Stortinget og noen tafatte departementer. Kan jeg foreslå Porsanger?