Gå til sidens hovedinnhold

Vi må snakke om elefantflokken i rommet, Høyre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremveksten av helsevesenet var fra starten av den moderne medisin og sykepleie på 1860-tallet kjennetegnet av to ting, en knapphet på kvalifiserte leger og sykepleiere, samt kampen for å få offentlige sykehus som kunne gi behandling. I arbeidet for å få et helsetilbud for alle deltok mange frivillige ideelle organisasjoner, interessegrupper og offentlige myndigheter. Det finnes også eksempler på bergverk med egne sykestuer bygd fordi de var interessert i å ha friske arbeidere. Etter hvert har Norge landet på den modellen at vi finansierer helse over skatteseddelen og politiske myndigheter har tatt avgjørelser om fordelingen av midler samt etableringen av utdanningsinstitusjoner, sykehus, helsehus og fødetilbud. Alt gjort etter faglige vurderinger, tilgang på fagpersonell og økonomiske realiteter. Dette systemet er ikke perfekt og Høyre vil endre på dette gjennom privatiseringsordningen «Fritt behandlingsvalg», se Christine B. Killies innlegg NND 07.09.21. Det er dessverre en elefantflokk i rommet som Høyre snur seg bort for å ikke se.

Den ene av elefantene er at å gi private en frihet til å etablere et tilbud godkjent av Helfo og ikke helseforetakene, ikke sikrer en tilgang på helsetjenester over hele landet. Et profittmotivert selskap vil etablere seg innen et fagfelt der det finnes et marked, men helse er ikke et marked der tilbud og etterspørsel reguleres av konsumenters ønsker. Det er nok å vise til kamper om lokaliseringer av akuttsykehus og fødetilbud. Her argumenterer selv Erna Solberg at må finnes et tilstrekkelig antall fødsler [i Kristiansund] for å ha et fødetilbud. Vil en kommersiell bedrift etablere et fødetilbud i et slikt marked?

Den neste elefanten er at det er en faktisk mangel på fagpersonell i Norge. Samfunnsøkonomisk Analyse skriver at det er mangel på fastleger og det er behov for flere avtalehjemler for å dekke innbyggernes behov for denne viktige førstelinjetjenesten. Det er rekrutteringsproblemer med å rekruttere psykiatere (spesialister) innen psykisk helsevern. Det er en mangel på sykepleiere, 5000 bachelorutdannede og 2000 spesialsykepleiere på masternivå. Dette kan ikke løses med Høyres modell med privatisering. Har du åtte drosjebiler og fire sjåfører må du utdanne sjåfører, ikke kjøpe flere biler.

Siste elefanten i denne omgangen er at Høyre finansierer etableringsreformen av samme pengesekken som den offentlige skattebetalte helsetjenesten. Er styrene i et aksjeselskapene bedre i stand til å administrere vår innbetalte skatt enn våre demokratiske innvalgte representanter? Og om styrene i aksjeselskaper er bedre til å fordele knappe goder og ivareta vår velferd, hvorfor ber Høyres politiker om tillitsvotum for å bli en del av vår lovgivende forsamling som skal vedta bruken og fordelingen av vår innbetalte skatt?

Høyre har mange slagord, «fritt behandlingsvalg» er et av dem, men uten behovsprøvd etablering av helsetjenester, uten fagpersonell og uten friske midler har ikke slagordet noen verdi. Det er bare en privatisering av våre helsetjenester og forskyvning av personell fra offentlig helsetjenester til private aktører. Så selv om dere i Høyre koketterer med at dere er mer opptatt av at noe blir gjort og ikke om det er private eller offentlige som gjør det, så blir ingenting gjort uten fagpersonell og en behovsprøvd etablering av helsetjenester. Og der tilbyr ikke Høyre noen løsninger. Godt valg og stem rett.

Kommentarer til denne saken