Gå til sidens hovedinnhold

Vi må snakke om beredskapen i Nord-Troms

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det skal ikke være for stor forskjell for folk. Uansett hvor man bor skal man kunne være trygge på at man får hjelpen man trenger, når man trenger den. Det er et alvorlig faktum at Nord-Troms regionen, med landets lengste vei til sykehus, har fått så begrensede ressurser for å sikre folk trygghet og hjelp. Vi må snakke høyere om beredskapshullet lengst nord i Troms og vi må kreve et beredskapsløft for Nord-Troms-regionen.

Mange har i høst fulgt andre sesong av NRK-serien 113. Her har TV-seere over hele landet fått følge ambulansearbeiderne på ulike stasjoner i Troms og Finnmark gjennom deres arbeidshverdag. Omringet av storslått natur er det fullt alvor og knapphet med tid hver gang alarmen går. Ambulansearbeiderne utgjør en utrolig viktig del av beredskapen, og er en nøkkelressurs i det å sikre folk trygghet og best mulig likebehandling, uavhengig av bosted.

Serien har også et høyst alvorlig bakteppe. Man har spesielt bitt seg merke i det innblikk vi får i arbeidshverdagen på ambulansestasjonen på Skjervøy. Stasjonen har èn døgnbemannet ambulanse som skal tjene alle øyene i kommunen, i tillegg til omkringliggende øyer i nabokommunen Kvænangen. Fra Skjervøy er det 250 kilometer til sykehuset i Tromsø. Fra Kvænangen er det 300 kilometer til sykehus. Også Kvænangen har èn døgnambulanse.

113 tar oss som seere inn i situasjoner hvor ambulansearbeiderne tvinges til å gjøre knallharde prioriteringer som følge av begrensende ressurser. Konsekvensen er samfunn som blir stående uten ambulanseberedskap i timevis under pågående oppdrag i distriktene, og når pasienter må fraktes til sykehus.

Den politiske debatten om akuttberedskap har de siste årene i stor grad handlet utelukkende om vinger og propeller. Et økt fokus på tilstrekkelig ambulanseberedskap i lufta har vært nødvendig, men samtidig er det vel så viktig med en ambulanseberedskap som kan rykke ut på bakken når ulykken er ute. I Nord-Troms er denne mangelen kritisk.

Arbeiderpartiet mener at løsningen for å sikre folk i Nord-Troms trygghet og hjelp når behovet er der krever en kombinasjon av lokal sykestue, ambulansehelikopter og veibasert ambulanse. Når vi snakker om beredskap og planlegger for framtiden må man se ting i sammenheng. Den veibaserte ambulansen må sikres bedre dekningsgrad. Arbeiderpartiet inviterer med dette til et tverrpolitisk krafttak for å dekke beredskapshullet i Nord-Troms.

Kommentarer til denne saken