Under arbeiderpartiets kommende landsmøte har vi muligheten til å gjøre virkelighet ut av fine taler og gode ideer. Vi har muligheten til å gå inn for en historisk viktig reform og enda viktigere, vi har muligheten til å ta et valg som vil direkte påvirke hverdagen til det som dessverre er alt for mange nordmenn!

Vi er nødt å se realitetene i samfunnet. Norge ligger på tredjeplass over antall overdosedødsfall i Europa. Over 40% av personer som opplever medisinske kriser som konsekvens av eller i forbindelse med bruk av rusmidler tør ikke å be om hjelp i frykt for straff. På bakgrunn av dette er det for meg åpenbart at vi har en ruspolitikk som ikke fungerer.

Jeg mener på ingen måte at regjeringens forslag til reform er uten feil og mangler. Men noe av det viktigste dette forslaget gjør er å anerkjenne at dagens politikk og praksis ikke fungerer. Forslaget åpner døren for å drastisk endre en så til de grader feilslått politikk.

Vi må i denne prosessen klare huske på hvorfor dette steget er så viktig. Denne saken handler ikke om at ungdommer skal ruse seg på fest, forslaget handler ikke om hvilket stoff som er mest eller minst farlig, forslaget handler ikke om å normalisere narkotikabruk. Forslaget og politikken handler i mine øyne rett og slett om mennesker og verdien av et menneskeliv. Fordi, hver eneste person vi mister på grunn av rus og hver eneste menneske vi mister fordi de ikke turte å be om hjelp er et for mye!

På bakgrunn av dette så er jeg veldig glad for at denne saken har kommet opp, og at den har blitt gitt oppmerksomheten den fortjener. Jeg er også veldig glad for at saken blir tatt så alvorlig internt i Arbeiderpartiet som den har blitt. Fordi jeg er helt sikker på at uavhengig av om en støtter akkurat denne reformen eller ikke, så er partiet unisont enig om at noe må gjøres med en ruspolitikk som har fungert så alt for dårlig, alt for lenge.

Derfor gleder jeg meg til å være en del av et landsmøte som skal forme fremtidens ruspolitikk nå i dag. Det vi nå trenger er å omgjøre fine taler og gode ideer til virkelighet. For uavhengig av hva landsmøtet ender opp med å gå inn for i akkurat denne saken så er vi nødt til å handle raskt og riktig i en sak som er så viktig for så alt for mange!