Gå til sidens hovedinnhold

Vi må ikke stå han av

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det blåser en storm, med orkan i kastene over Nord-Norge, Norge og Verden. Orkanen, som alle andre orkaner har et navn: Covid 19.

I Nord-Norge har vi vært vant med dårlig vær, og når stormene og orkanene kommer har vi tradisjonelt valgt en tilnærming: «Vi står han av». Vi tjorer fast båten, naustet og husan, går i leveggen og setter oss til vinden løyer, før vi går tilbake til «business as usual», etter å ha gjort de nødvendige reparasjoner som vinden har forårsaket.

Vi ser nå at de tiltakspakkene som har vært og som kommer i stor grad er rettet mot nettopp å berge båten, naustet og husan, slik at bedriftene, pre-covid 19, skal kunne gå tilbake til «business as usual».

Men, de sterke vindene har endret landskapet, trolig for alltid. Det gjør – rent billedlig – at fisken trolig ikke er å finne på de samme fiskeplassene som før, og at nye arter også dukker opp. Det gjør at vi må benytte andre redskaper og bygge andre båter som tåler stormen langt bedre enn før. Vi vil i fremtiden stå overfor en kontinuerlig storm, med orkan i kastene, med en og annen tornado. Dette vil føre til en kontinuerlig endring av landskapet.

Det er tre hovedelementer som jobber sammen, og vil føre til varige adferdsendringer: Covid 19, den 4 industrielle revolusjon og det grønne skifte. Mens den 4 industrielle revolusjon og det grønne skifte representerer dype grunnleggende strukturelle endringer, bidrar covid 19 til en forsterking og en hurtigere utvikling i retning av en ny fremtid.

Vi ser en endring av kjøpevaner, der folk i større grad handler på nett. Vi ser en endring i bruken av teknologi, der zoom og andre lignende plattformer gjør at den fysiske møtevirksomheten går ned, noe som reduserer reise og overnattingsaktiviteten. Vi ser at det fungerer tilfredsstillende nok til at reiseaktiviteten i fremtiden helt sikkert vil reduseres betydelig. Den videre teknologiske utviklingen vil forsterke brukervennligheten og dermed også bruken av slik teknologi. Vi ser et stort oppsving i hyttebygging, som gjør at mange vil tenke at livet på hytta er vel så interessant som reisen til Paris. Vi ser også at bruken av miljøvennlig teknologi gjennom eksempelvis økt bruk av elbiler øker, delvis også som en konsekvens av mindre behov for kjøring over lange avstander.

Alle disse endringene, der covid 19, den 4 industrielle revolusjon og det grønne skifte spiller sammen, skaper varige adferdsendringer som på kort sikt skaper utfordringer for en rekke bedrifter. Men, det skaper også et stort mulighetsrom på noe lengere sikt. I tiden fremover er det avgjørende for bedriftene at de nettopp har fokus på mulighetsrommet.

I denne perioden har mange bedrifter hatt store utfordringer, men andre har hatt til dels betydelig vekst. Selskaper innenfor strømmetjenester og digitale kommunikasjonsløsninger har sett en voldsom vekst. Det sammen har vi sett for trelasthandlere, malingsprodusenter og hyttebyggere. Selv om veksten i børsverdiene for mange av disse selskapene er noe avtakende med nyheten knyttet til en mulig covid 19 vaksine, vil mange av adferdsendringene som følge av covid 19 være varige.

Dette gjør at næringslivet i langt større grad enn tidligere må ha fokus på innovasjon og omstillingsevne. Tiltakspakkene har i for liten grad hatt fokus på dette.

Kommentarer til denne saken