Strømprisene, eksportkabler og -linjer, vindkraft på land og til havs, elektrifisering av petroindustrien og andre kraftkrevende eventyrprosjekt er ledd i samme politikk som nå er i ferd med å ødelegge energisystemet vårt. Under dekke av “fornybart”, “grønn omstilling”, Norges som “Europas grønne batteri”, osv.

Strømprissjokket har avslørt det politiske narrespillet om energi, og at yrkespolitikerne enten ikke skjønner noe som helst, eller at de prøver å viske sporene fra unnlatelser og feil gjennom mange år.

I Sør-Norge var strømmen i går ti ganger høyere enn i naboområdene. Over 3 kroner kilowattimen, medregnet avgifter. Beboerne i den delen av Europa som har rikest tilgang til stabil, nedbetalt og billig vannkraft hadde altså dyrest strøm av alle. Det skyldes ikke været, det skyldes ikke at det har vært ugunstige forhold, det skyldes energipolitikken og “energisamarbeidet”.

Kombinert med nedstenging av stabil atomkraft i Tyskland og høye gasspriser, er det skapt et klondyke for kraftspekulasjon. Statnett bygger eksportlinjer fra nord til sør, og vil åpne alle "flaskehalser". Slik vil kraftlobbyen og det politiske flertallet importere europeiske priser til den ytterste nøkne ø.

Regjeringa sier for åpen mikrofon at det må bygges mer vindkraft på land og til havs, og at det må bli fart på utbygging av overføringsnettet (420 kV linjene, eksportlinjene). Dette skal liksom sikre strømprisene.

20. januar forkynte olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) at «strømprisene er et resultat av stort underskudd på fornybar kraft i Norge». Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var 31. januar i Politisk kvarter på NRK sammen med tidligere SP-leder Åslaug Haga, i dag direktør i bransjeorganisasjonen NORWEA. Tema var full gass med havvind. Som om vindkraft og markedsstyring er lurt! Som om vi ikke har et stort kraftoverskudd?

Hvordan er det mulig? Tror Ap virkelig på dette? Når vil de skjønne hvorfor de taper oppslutning?

Vindkraftsatsinga er med på å ta knekken på energisystemet, naturen, nabolagene og rettsvernet. Ikke bare i Norge, men i hele Europa. Det produserer kun når det blåser passe, og presser andre energipriser opp. Krafta selges over kraftbørsen, prisen fastsettes av den som til enhver tid tilbyr høyest pris, og vanvittige penger går fra fellesskapet til private eiere. Dette er ran!

Politiet har brukt store ressurser på å bistå selskap som starter å bygge før prosjektet er avklart i alle instanser, og aksjonerer mot fredelige bygdefolk som vil kjempe for naturen sin. Slik det skjer i rettsløse politistater!

De høye strømprisene og økonomiske fordelene til bransjen, gjør at mange selskap nå ruster seg for nye spekulative prosjekter. Her i nord har vi mange flotte fjellrygger og heier der det teknisk sett er lett å bygge vindkraft. Utmarka med vidder og fiskevann er i stor fare!

“Lokal aksept”, er det nye mantraet. Kommunene med vindkraftanlegg har bare fått noen få millioner i eiendomsskatt, Lebesby kommune f. eks. 2 millioner pr år, det er alt. Nå vil regjering og storting sikre kommunene en “produksjonsavgift”. Slik vil man dempe misnøyen fra ordføreroppropet.

Kraftselskapene som før jobba med kraftforsyning, jobber nå med spekulasjon og fortjeneste som mål. Mange yrkespolitikere har stolt på og markedsført kraftbransjens ønsker, selv om de er i konflikt med folkets interesser. De som har gjort disse tabbene, bør ikke somle med å ta et oppgjør og rette opp disse feilgrepene.

Statnett vil bygge nett og 420 kV linjer fra blant annet Midt- og Nord-Norge. Planene om 420 kV linjene Skaidi - Melkøya og Skaidi - Lebesby - Varangerbotn handler om nett for elektrifisering av energianlegget på Melkøya (!) og eksport av kraft ut av Finnmark og landsdelen til eksportkablene i Sør-Norge.

Behovet for balansekraft i EU og England er umettelig. Om 420 kV nettet bygges slik Statnett har planlagt, vil konkurransen om krafta gi EU-priser på strøm i hele Norge. Hvem tjener på slikt? Hvem vil ha det slik?

Hvordan kunne våre folkevalgte gå for at kraftselskap og nettselskap skal tjene mest mulig, på alle andres bekostning og ødelegge natur - for ny produksjon og eksport? Hvordan kan våre folkevalgte tillate at landet blir invadert av skattefri, statssubsidiert, privateid, kostbar, ustabil og lite effektiv vindkraft?

I mer enn 30 år har myndighetene latt spekulanter få rane fiskeråstoffet fra kysten. Nå får spekulanter rane fjell og vidde. Tilhengerne av kraftspekulasjon hevder motstanderne hindrer utvikling og arbeidsplasser, og mange i små lokalsamfunn har vært redde for å tone flagg. Nå har mange satt seg inn i energispørsmålene og ser sammenhengene.

Vi har kraftoverskudd i Norge og i nord, og overskuddet vil øke med effektivisering og oppgradering av gamle vannkraftverk. Den skade som de styrende partienes forfeilede energipolitikk har påført land og folk må gjenopprettes!Det er norske forbrukere som har betalt utbygginga av vassdrag og linjenett. Oppbygde verdier må først og fremst komme innbyggerne til gode! Det skal bare mangle!

Energipolitikken må endres, og energisystemet må tas vare på, før det er totalt rasert. Statnetts hovedoppgave er forsyning for folket og næringsliv, men opptrer ut fra bedriftsøkonomiske mål og kan investere med våre penger. Dette er helt uakseptabelt. Styringa over krafta må tas fra markedet og kraftbørsen, tilbake til folket. Politikerne og forvaltninga i stat, fylke og kommuner må ta ansvar for folk flest, ikke la seg lure av kraftlobbyen, spekulantene og markedet. Det er direkte uansvarlig.

Her nord kan vi beholde lave strømpriser og ekstraskatten om den vanvittige utbygginga av eksportnettet stanses. Hvorfor i all verden skal Statnett få ødelegge mer natur og belaste oss forbrukere for mer kostnader? For å elektrifisere Melkøya - som har gass? Statnetts planer for “flaskehalser” og eksportnettet E-Highway 2050 til den ytterste nakne ø må stoppes!

Strømpriskrisa har avdekket sannheten. I tillegg til mangedoblede priser, har mange folkevalgte servert usannheter, mye produsert av kommunikasjonsbyrå. Slik desinformasjon er sterkt forverrende, og medfører politiske folkevandringer. Det aksjoneres på sosiale media og markeres i gatene. Mange kompetente skriver innsiktsfullt om det politiske kaoset og løsninger. Det er ikke rart folk er forbanna.

Motvind Norge er oppstått som en grasrotbevegelse og arbeider for bærekraftig forvaltning av energi og natur, mot ødeleggende vindkraft og eksport. Mot unødvendige inngrep og forurensing av natur, og for å sikre folkehelsa og rettsvernet til folk flest. Vi har mye å ta vare på og mye å tape. Alle mann til pumpene!