Gå til sidens hovedinnhold

Vi må beholde fraværsgrensen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når fraværsgrensen ble innført i 2016 var det til store protester fra mange. Nå viser resultatene at den har vært en tydelig suksess. Fraværet har stupt med 31 prosent i Troms, og karakterene har blitt bedre. Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV går likevel nå til valg på å fjerne den viktigste suksessfaktoren for at flere fullfører videregående skole i Troms og Finnmark.

Forrige uke utga tre forskere fra SSB en rapport for å beskrive effekten av fraværsgrensen siden innføringen. Konklusjonen er tydelig, og de skriver blant annet at: «Gjennom hele boka har vi framholdt at fraværsgrensen er en suksess målt opp mot intensjonene: Elevenes fysiske nærvær på skolen øker, og i tillegg presterer de bedre målt med karakterer».

Den viktigste faktoren for elevens læring er en god lærer. Derfor har Høyre styrket kravene for å komme inn på lærerskolen, videreutdannet over 47 000 lærere og fått lærespesialister inn i skolen. Men selv ikke verdens beste lærer kan undervise en elev som ikke er tilstede. Nettopp derfor er det så viktig at elevene nå er mer tilstede på skolen. Det gjør at elevene lærer mer.

Å stille krav til elever er å bry seg. Men vi skal også bry oss på andre måter enn bare med en fraværsgrense. Vi trenger en skole som følger elevene tett, og som har mulighet og evne til å fange opp de elevene som faller utenfor. Høyre vil styrke laget rundt eleven, og gjøre skolehelsetjenesten mer tilgjengelig. Elever som sliter skal ikke møte stengte dører hos helsesykepleier. Det er gjennom kombinasjonen å stille krav og stille opp vi best lykkes med en bedre skolehverdag for elevene.

Senterpartiet har lovd å reversere mye. Dem om det. Men å reversere en skolepolitikk som har økt gjennomføringen, fått ned fraværet og gjort at elevene lærer mer, bør de færreste ønske seg. Senterpartiets skolepolitikk vil være den sikreste veien tilbake til en skole hvor flere faller fra, og det ikke lenger stilles krav. Vi trenger ikke mer rødgrønn reverseringspolitikk i Troms og Finnmark, og spesielt ikke for elevene våre.

Høyre vil ha en skolepolitikk hvor kunnskap og mestring er i fokus i skolehverdagen. Hvor alle elever kan lære mer, og få tettere oppfølging. Vår ambisjon er at ni av ti skal fullføre videregående skole innen 2030. Det er en høy målsetning, men vi kan ikke ha lave ambisjoner på vegne av elevene våre. Skolen er det viktigste grunnlaget for det videre arbeidslivet, og da må vi sørge for at elevene lærer det de skal. En viktig forutsetning er også at elevene er tilstede på skolen for å lære. Da må vi fortsatt beholde fraværsgrensen.

Kommentarer til denne saken