Nordlys sin politiske redaktør Skjalg Fjellheim mener TIL burde lyttet til Qatar-utvalget og gjort retrett på vårt ønske om boikott. Samtidig stadfester han helt korrekt at vi ikke er et politisk parti. Vel, tidligere i år hyllet avisen hans oss på lederplass, for motet vi viste når vi ble verdens første fotballklubb til å be om boikott. Hvem skulle tro at det faktisk var TIL som satte saken på dagsorden og sørget for at hele fotballverden begynte å ta saken på alvor. Den 26. februar kunne vi formulert oss på hundre måter, men faktum er at det var ett ord som sørget for at verden våknet; boikott. Enhver formulering uten dette ordet ville maks gitt et komma i hans egen avis.

Supportere, menneskerettighetsforkjempere og journalister verden rundt trykket TIL til sitt hjerte. De hadde i mange år prøvd å si fra, men uten å nå fram til bestemmende organer. Takket være Tromsø Idrettslag fikk man et enormt fokus på saken og det ble satt press på både nasjonale og internasjonale fotballmyndigheter. I Norge ledet det bl.a. til at det blir et eget ekstraordinært forbundsting som 20.juni skal ta en endelig beslutning om hvordan norsk fotball skal forholde seg til VM i Qatar.

I forkant av dette tinget har et utvalg allerede levert en rapport med en innstilling til forbundsstyret. At flertallet gikk mot boikott, var vi klar over før utvalget startet jobben. Bl.a. sa utvalgets leder Sven Mollekleiv i flere sammenhenger at han var mot boikott. Samtidig var rapportene fra utvalgets arbeid tydelig på at fagressurser som ble hentet inn til utvalget hadde klar overvekt mot boikott. Videre er det flere som har påpekt at utvalgets medlemmer har liten kunnskap om hvordan FIFA fungerer.

Når Skjalg Fjellheim skriver at jeg i lørdagens debatt på NRK Helgemorgen ikke valgte å lytte til argumentasjonen fra Sven Mollekleiv, så synes det samtidig som om han ikke har lyttet til vår argumentasjon. Der Sven Mollekleiv fremhever at avskaffelsen av Kafala-systemet har medført at over 70.000 har fått bytte jobb, så sier de på bakken i Qatar at dette er et forsvinnende lite antall.

Eller som en fremmedarbeider sier det: «Jeg jobber 12 timer hver dag 7 dager i uken, transporten til og fra arbeid tar 4 timer. Så må jeg bruke tiden på et svært byråkratisk søknadssystem for få godkjennelse til å bytte jobb». Han representerer dessverre snittet for arbeidstid og reisetid. Og når vi nå også får rapporter om at søknadsprosessen tar flere måneder og medfører at de som søker blir trakassert, at arbeidsgiver bruker konkurransekarantene (også på ufaglærte) for å stoppe søknaden, at de blir utsatt for fengsling og trusler om å bli sendt hjem uten lønn. Vel, hvor stor er egentlig forbedringene da?

Nå har også Qatars lovgivende organ lagt inn et forslag om å reversere store deler av muligheten til å bytte jobb. Og det fremholdes som en stor seier at minimumslønn er innført. Selv om den er implementert gir den reelt sett 1,3 dollar (10,89 kr i timen). Dette i verdens rikeste land. Hvorfor kaller FIFA og ILO dette for en suksess?

I utvalget satt vår egen Tom Høgli. At man nå prøver spille fram en konflikt mellom oss og Tom var ventet. Faktum et at posisjonen til Tom har aldri vært sterkere i klubben. Han er den minst selvopptatte personen vi har møtt og bryr seg virkelig om andre mennesker. I utvalget gjorde han det eneste rette i den posisjonen; nemlig å finne et standpunkt som flere kunne stå bak. Han ønsket tydeligere krav og oppfølging enn utvalgets flertall. Han havnet dessverre i mindretall, noe som fremgår av et eget avsnitt i rapporten. Vi gleder oss over at TIL er et sted hvor man kan mene akkurat som man vil uten at det faktisk er et problem.

At klubbens saklige standpunkt i saken fremstilles som "om han (Høgli) blir falt i ryggen av sin egen klubb ", faller på sin egen urimelighet. Til orientering har kontakten mellom Tom og daglig leder/styret vært tett og god både under utvalgets arbeid og etter rapporten. Det må respekteres at rollene er forskjellige for Tom Høgli og klubben i denne saken.

Qatar ble tildelt VM på gjennomkorrupt måte. Landet har ingen fotballtradisjoner og selve mesterskapet må flyttes til november måned for å få det gjennomført i en temperatur som er akseptabel. Skal vi bare akseptere dette? Det som har skjedd det har skjedd? Ingen konsekvenser? Bak dette står FIFA. En organisasjon som er dyktig til å fortelle om alt bra de skal gjøre og som i liten grad etterlever dette. Ta en titt på FIFA-kongressen som pågår nå. Hvem seiler plutselig inn i manesjen med penger og ønske om å endre til VM hvert andre år? Saudi Arabia. Et annet Gulfland med et enda verre system for immigrantarbeidere og et perifert forhold til menneskerettigheter. I lys av dette - og det som skjedde i saken med Super League - mener vi at fotballverden begynner å få nok. Vi må til neste trinn på virkemiddellisten. Hver gang vi sier ordet dialog, så sitter det en gjeng i FIFA og ler av oss. Korrupsjonen i FIFA har pågått siden organisasjonen ble stiftet. I hvilken grad har dialogstrategien fungert?

Tromsø Idrettslag er ingen politisk organisasjon, men vi lover at det ikke er siste gang vi kommer til å si fra når fotballen går feil vei eller vi kan hjelpe minoriteter.

Vårt standpunkt 26.februar endret på mange måter fotballverden. Vi fikk millioner av mennesker til å følge med og ta stilling i denne viktige saken. 70 klubber i Norge har hengt seg på og vedtatt boikott i sine årsmøter, bl.a. flere Eliteserieklubber. Å tro at vi som klubb nå skal rykke teppet under beina på de samme menneskene er å vise liten kunnskap om Tromsø Idrettslag. Vi står i dette med rak rygg.