Den siste tiden har det kommet flere lekkasjer fra Nasjonal transportplan (NTP). Her har også regjeringspolitikere i Samferdselsdepartementet reist rundt og droppet penger i egne hjemtrakter.

KrF-nestleder og statssekretær Ingelin Noresjø fra Fauske brakte nyheten om enorme investeringer til E6 i Sørfold på bortimot 10 milliarder, hennes egen hjemmebane. Det er nok slik at veien i området trenger en viss oppgradering, men hvorfor kunne ikke Nye Veier fått oppdraget til en langt lavere pris for å frigjøre midler andre steder i landsdelen?

Det er også signalisert mange milliarder til flyplasser i Rana og Bodø. Dette er to flyplasser som regjeringens egne kvalitetssikrere har advart mot. Skal disse flyplassene rykke forbi tiltak i andre deler av landet som har stått i kø i mange tiår? Om man først skal prioritere flyplass, så bør Hammerfest stå langt før både Bodø og Mo i Rana i køen. Der har man et nedslitt og lite tidsriktig bygg, og kraftige sidevinder som gjør at regulariteten ikke holder mål. Industriaktiviteten i Hammerfest bidrar også med betydelige summer inn i felleskassa.

Satsingen i Finnmark de siste årene har stått til stryk. Noe særlig mer enn Skarvbergtunellen og Tana bru har vi ikke fått de siste årene. Det har vært smuler og peanøtter i den store sammenhengen. Ja, E6 vest for Alta har vært et stort prosjekt, men det er for lengst avsluttet.

Det er selvfølgelig gledelig at regjeringen blar opp milliardbeløp til de viktige strekningene i Kløfta og til RV94. Det har lenge vært behov for å få en standard som er god nok for å håndtere all transporten som foregår på veien.

Så er spørsmålet hva som faktisk ligger i disse oppgraderingene. I Kløfta er det behov for å legge hele området i tunell. Om det er tilstrekkelig med midler til å få dette til, er foreløpig ukjent, men høyst tvilsomt.

Et annet viktig poeng er at NTPen går over 12 år. Kløfta og RV94 ligger riktignok inne i den første seksårsperioden. Solberg-regjeringen har tidligere skrytt voldsomt over hvor mange milliarder de bruker på samferdsel, men det er ikke farlig å love at noe skal skje langt frem i tid. Mange prosjekter er ennå ikke fullført, andre forskjøvet i tid. Mye kan endre seg over tid, og ingenting er helt klart før gravemaskinene fyller de første skuffene med masser. Det er viktig å få en startdato, og den bør helst komme senest i 2022.

Øst-Finnmark ser ikke ser ut til å være tilgodesett med midler. Satsingen på grenseområdene mot Russland er helt fraværende i det vi til nå vet om NTP. Derfor er det gledelig at Bengt Rune Strifeldt og Frp varsler at de vil ta kampen for Strømmen bru i Sør-Varanger. Dette er en flaskehals og et ulykkessted som må være mulig å få gjort noe med. Det bør heller ikke være mangel på andre gode prosjekter i Øst-Finnmark, spesielt E6 i Tanadalen.

Det er heller ingen imponerende satsing på havner. Kystnasjonen Norge bruker lommerusk på havner sammenlignet med veier, og behovet er stort flere steder i fylket. Da regjeringen fant ut at fiskerihavnene skulle til fylkeskommunene, ble flere prosjekt tatt ut av NTP. Det fulgte ikke spesielt mye penger med til fylkeskommunene, faktisk så lite at de fire nordligste har nektet å overta fiskerihavnene. Det er viktig at i hvert fall de største prosjektene igjen kommer med i NTP, ellers blir de aldri realisert. Fylkeskommunen har prioritert en skjermingsmolo i Vardø på topp i innspillet til NTP. Denne er også nevnt i en merknad fra stortingskomiteen, der man går langt i å si at havneprosjekt må tilbake i NTP.

Det er også en rekke skredutsatte veier som bør nevnes. Vi har den siste tiden sett at Finnmark har vært avskåret fra resten av verden når veien gjennom Finland har vært stengt for transitt. Rassikring i Langfjorden er noe man absolutt bør tenke på. Det hjelper ikke at E6 vest for Alta er aldri så god, og oppgraderingen på Kvænangsfjellet får også liten effekt dersom snøskred skal stenge E6 i Langfjorden.

En E6 over Sennalandet med mye bedre regularitet vinterstid, slik at folk kan komme seg til sykehuset sitt, ville vi også tro var langt viktigere enn to flyplasser i Salten.

Vi i Finnmark bør ikke sitte stille og se på at to flyplasser som regjeringens egne kvalitetssikrere har advart mot, skal rykke forbi tiltak i Finnmark hvor det har vært store behov gjennom årtier. Når regjeringen skal forhandle om NTP for å sikre flertall, så må det gjerne flyttes penger nordover fra Nordland. Flyplassprosjektet i Bodø bærer noe preg av stormannsgalskap, og burde vært løst på en enklere måte enn å flytte hele flyplassen. En oppgradering av rullebanen må være tilstrekkelig. Det er ikke plassmangel i Bodø, og flytting av flyplassen for å gjøre rom til en ny bydel, virker unødvendig. Hvem skal bo i alle disse enhetene?

Det kan se ut til at Ny By/flyplass i Bodø legger til grunn en stor tilførsel av statlige arbeidsplasser i tillegg til statlige overføringer til Bodø de neste årene. Dette er lite annet enn en kjempestor sentralisering internt i Nord-Norge som regjeringen legger opp til. Statlige arbeidsplasser har blitt fjernet over en lav sko her i Finnmark uten at de har blitt kompensert. Befolkningsnedgangen i Vadsø er et tydelig eksempel på hvilke skadevirkninger vi ser her i fylket som følge av flytting av arbeidsplasser fra Finnmark.

I Nordområdemeldingen pekte man på mange gode formål. Men det hjelper ikke med gode utvalg, analyser og ekspertvurderinger når man ikke er villig til å investere i de nødvendige tiltakene. Sørlige deler av Nordland kan vel knapt kvalifisere til å regnes som nordområde, og vi har trodd i vår villfarelse at det er var nærheten til de rikholdige havene og det å opprettholde bosetting i det arktiske Norge, som skulle være formålet, ikke at de statlige midlene man har tilgjengelig, går med til å bygge flyplasser i Midt-Norge.

Troms og Finnmark har like mange innbyggere som Nordland, og det må man ikke se bort ifra. Med denne skjevfordelingen kommer Noresjø og Hareide til å vekke harme i Nord-Norge, og de må være forberedt på spørsmål om hvordan det kunne skje at helheten gikk tapt. Det må flyttes mye mer penger nordover til Finnmark. Nord-Norge stopper ikke ved Ingelin Noresjøs postkasse i Salten.