Det jubles over flere millioner i inntekter fra havbruksfondet i disse dager. Godt er det. Det er mange magre kommunekasser som trenger sårt påfyll. Jeg frykter at dette vil gi mersmak hos enkelte politikere som vil se seg blind på fremtiden til kysten vår. Vi har allerede mange lokaliteter for oppdrett langs kysten av Karlsøy kommune. Som politikere har vi et ansvar overfor næringa, befolkninga, villfisken og miljøet.

Oppdrettsnæringa er fortsatt ikke miljømessig bærekraftig. Utviklinga av nye anlegg som hindrer luseskader, lusespredning, omfattende fiskedød og spredning av giftstoffer går altfor sakte.

Samtidig ser vi de enorme inntektene til næringa som tilsier at næringa på en helt annen måte kan utvikle tiltak for å drifte ansvarlig. Ingen ting er viktigere enn miljøet vårt. Kortsiktige penger er mindre viktig ennmiljøet i havet. Hva skal vi leve av når våre kystområder er ødelagte?

Jo tettere lokalitetene blir, øker faren for sykdom og ødeleggelser i naturen. Derfor sier vi at vi må ta en pause nå. Vi har et ansvar for de som allerede har etablert seg med sine anlegg.

SV er klar og tydelig på at det ikke skal gis nye eller utvidede tillatelser til lakseoppdrett før næringa på en helt annen måte kan vise at de drifter på en miljømessig og bærekraftig måte. Derfor var det også viktig for Karlsøy SV at vi i formannskapet presiserte at det ikke skulle tilrettelegges for nye arealer for oppdrett før ny teknologi sikrer mindre utslipp.

I år ble villaksen rødlistet. Vi er bekymret for villfisken.

I år kunne vi lese at krabber som ble fanget i Trøndelagskysten ikke kunne spises på grunn av høy kobberforekomst i krabbekjøttet. Vi vet alle sammen at nota i oppdretts anlegg inneholder kobber. Hva om vi i fremtiden ikke kunne spise bunnfisker som flyndre og kveite fordi de kan inneholde høye verdier av kobber?

Dette kan bli en realitet dersom vi tillater flere åpne merder ved kysten vår.

Kystsoneplanen skal behandles i kommunestyret i Karlsøy førstkommende onsdag. Jeg er spent på hvordan saken ender. Formannskapets flertall var tydelig da den ble behandlet der: det er nok nå!

Vi har nok oppdrettslokaliteter i Karlsøy kommune nå!