Torsdag 8. desember vedtok Stortinget at private klinikker ikke lengre skal ha en fri etableringsrett gjennom ordningen «fritt behandlingsvalg». Denne finansieringsmekanismen har ikke fungert etter hensikten ifølge evalueringsrapporten til Solberg-regjeringen.

Den har ikke redusert ventetider og den har tappet det offentlige helsevesenet for midler, ved at private kunne etablere seg og bruke retten til å sende fakturaer til sykehusene. I tillegg avdekket rapporten, bestilt av Bent Høie, at det bare var de mest ressurssterke og friskeste som brukte de private. Hovedtyngden av private klinikker har poppet opp på Sør- og Østlandet. Med andre ord var dette en måte Høyre flyttet penger, fagfolk og makt fra distriktene i Nord til det sentrale Østlandet.

Med vedtaket får lokalsykehusene beholde mer enn 500 millioner kroner i året – og vi vet alle at sykehusene våre trenger mer ressurser.

Til opplysning var det kun 172 pasienter i hele Nord-Norge som brukte ordningen.

Mulighetene for deg som pasient til å velge hvor du skal behandles fortsetter, og ordningen med fritt sykehusvalg styrkes. Den handler egentlig ikke så mye om pasienter, men er en finansieringsmekanisme for å flytte penger fra ditt lokalsykehus til private klinikker.

Fritt sykehusvalg (som videreføres) var det Stoltenberg 1-regjeringen som innførte i 2001.

Vi har lest i ulike medier om tilfeller der ulike pasientgrupper nå er bekymret for at de ikke skal få det tilbudet de har fått gjennom det private. Selvfølgelig skal de få det. Et eksempel er de som har barn med CP. Denne pasientgruppen har fått tilbud på en privat klinikk i Bergen. Høyrefolk løfter disse fram og målbærer at nå mister denne pasientgruppen sitt tilbud. Dette stemmer ikke. Det Høyre holder på med rundt om er skremselspropaganda der de skyver sårbare grupper foran seg.

Å forvalte sitt pund rett er klokt. Det å sikre at sykehusene får bedre kontroll over tilbudene sett opp mot behovene, og at kvaliteten kan ivaretas på en bedre måte, er til alles beste. Når det viser seg at en ordning tapper våre sykehus, må vi ta grep. Det gjør vi nå! Nå flytter vi penger, fagfolk og makt tilbake til distriktene.