Hva hadde Norge vært uten frivillighet? Det at andre bruker tid på at du og jeg kan benytte oss av tilbud for friluftsliv, naturkunnskap og for å bevare viktige fellesgoder som strandsone, fiskeelver, hekkeplasser for fuglene våre og myr? Frivillighetens år er for alle typer frivillighet og natur- og friluftslivsorganisasjonene i vårt nettverk samarbeider også på tvers av type organisasjon og tilhørighet, med friluftsråd og andre aktører. Sammen får vi til mye og med glede! Den 18. og 19. januar markerer Troms og Finnmark fylke åpningen av dette viktige året og vi håper dere alle blir med på feiringen i løpet av 2022!

Hva er Frivillighetens år – og hva er målet for 2022?

«Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid! Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med!» (Frivillighetensar.no)

Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for å planlegge og koordinere innsatsen rundt året. Det er svært viktige mål for dette året for frivilligheten- vi trenger å lære mer om våre organisasjoner, ildsjeler og hva de bidrar med. Og vi trenger flere på laget, vi ønsker oss enda bedre samarbeid med kommuner og vi håper på økt støtte til friluftsliv- det lønner seg!

Trenger vi frivilligheten?

Forum for natur og friluftsliv Troms er et samarbeidsverk bestående av 14 tilsluttede natur- og friluftslivsorganisasjoner og vårt perspektiv på året er fra denne «sektoren». Gjennom nettverket samarbeider vi for felles interesser i Troms- og vi ser hver dag eksempler på hva organisasjonene bidrar med til vårt samfunn- og hvor mye ildsjelene legger ned av tid, engasjement og glede over å bidra.

Friluftsliv, folkehelse, bolyst og mestring er områder organisasjonene i «vår» sektor bidrar. Turveien du bruker på nærturen din har noen tilrettelagt og vedlikeholdt, vi har hytter vi kan besøke i fjellet, aktiviteter for alle aldre – der spesielt barn kan oppleve mestring og naturglede gjennom ulike typer friluftsliv. Lære seg fiske, jakt, bygging, kart, bærsanking, båtliv, stjernehimmelen, samhold og mye mer. Hvordan drive sporløst friluftsliv. Hvordan holde seg i form- ute. Dette er bidrag som øker bolyst og helse, og som gjør det fint å bo både i bygd og by- for store og små. Det er mange frivillige som bidrar til disse tilbudene hver dag.

Noen organisasjoner bidrar til at du og jeg kan lære om fugler, sopp og hvordan videreføre tradisjonelle høstingsmetoder, båtbyggekunsten, se forskjell på ulike planter, trær og insekter. Mange bidrar med kartlegginger og med å registrere funn i Artsdatabanken- utrolig viktig kunnskap for alle som skal vurdere både hvilke naturverdier vi er så heldige å ha, men også hvordan vi kan ta hensyn til disse i arealplanlegging. Andre jobber for at verdien av natur og miljø skal bety mer gjennom naturvern og naturglede. Dette gjøres av frivillige og bidrar til at vi kan ta vare på fellesgodene og egenverdien til naturen vår.

Bli med på feiringen!

Frivillighetens år er en feiring av våre frivillige og en invitasjon til å bli med! I Tromsø blir det offisiell åpning den 19. januar fra klokken 18 i sentrum. Alle er velkomne, sjekk ut om din kommune har en markering og bli med (obs: overhold smittevernregler!). Og i løpet av året kan du finne signalarrangementer som del av feiringen. Vi vil særlig anbefale Friluftslivets uke i september med mange flotte arrangementer i hele landet- og støtt gjerne opp om Norsk friluftsliv sin satsning #sammenpåtur! Vi håper kommuner vil besøke sine organisasjoner og frivillige, at du som enkeltperson blir med i en organisasjon eller bare prøver en aktivitet -dere er hjertelig velkomne!

FNF Troms består av følgende tilsluttede organisasjoner: Troms Turlag, Harstad Turlag, Naturvernforbundet Troms, Norges Jeger- og fiskerforbund Troms, Troms Orienteringskrets, Troms fylkeskystlag, Birdlife avd. Troms, Midt-Troms Naturlag, Framtiden i våre hender NORD, Nordnorsk botanisk forening, 4H Troms, Tromsø casting- og fluefiskeforening, Troms KFUK-KFUM speidere, Norges speiderforbund Nord-Troms krets.