Det er forunderlig hvordan verden kan forandre seg på kort tid. Russlands ulovlige anneksjon av Krim-halvøya i Svartehavet fant sted i 2014. På dette tidspunktet for åtte år siden, foregikk det blodige konfrontasjoner mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker som følge av at tidligere president Viktor Janukovitsj besluttet ikke å undertegne en assosieringsavtale med EU, etter press fra Russland. Russland innretter seg ikke etter FN-pakten. FN-pakten fastsetter forbudet mot bruk av militær makt mot en annen stat (artikkel 2.4). Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) har også fastslått at det er forbudt å støtte opprørsgrupper i et annet land. Forbudet ble derfor brutt av Russland allerede ved anneksjonen av Krim og den militære bistanden til opprørerne i Luhansk og Donetsk.

For å forstå motivasjonen til Putin, kan det være greit å ta utgangspunkt i det han selv sier. Putin hevder at NATO har brutt sine løfter om ikke å utvide østover. Dette er et løfte som aldri ble gitt. Det som er avgjørende i denne diskusjonen er at Ukrainas selvbestemmelsesrett også omfatter dens rett til å velge alliansetilknytning. Noe Russland åpenbart ikke godtar. Putin sier videre at det har pågått et folkemord av russere i Øst-Ukraina, noe som åpenbart heller ikke har vært tilfelle. Selv om dette skulle ha skjedd, så har heller ikke Russland en humanitær intervensjon. Dette skal vedtas i FN. Dette er derfor ingenting annet enn ulovlig krigføring.

Hva med Norge? Norge var blant landene som var med å fremme forslaget om resolusjonen som fordømte Russlands militære aggresjon. Det er 141 medlemsstater i FN. 5 stemte imot, 35 avsto fra å stemme, mens et overveldende flertall i FN stemte for resolusjonen. Konklusjonen er derfor uomtvistelig. Verdenssamfunnet ber Russland om å stanse krigen. Verdenssamfunnet har sagt tydelig fra. En tid etter FNs fordømmelse dukket det opp helt grusomme og forferdelige bilder fra Butsja og andre steder rundt Kyiv som etterlater et sørgelig inntrykk. En mann gikk ut i gaten for å finne mat. Senere ble han funnet død midt i gaten med poteter i en plastpose. Sivile blir skutt og drept uten grunn. Døde sivile ligger strødd i gatene, noen bundet på hender og føtter. Dette betyr i klartekst at i tillegg til sin ulovlige krigføring, invasjon eller «militær spesialoperasjon», så bryter Russland humanitærretten. Retten til å beskytte dem som ikke deltar aktivt i krigen, nemlig de sivile.

Dette er helt forferdelige bilder, men også viktige bilder. Kina som avsto fra å stemme, stormakten som ellers har tatt en nokså nøytral rolle i konflikten, tar nå til orde for en etterforskning etter det de sier er «dypt foruroligende». India som også unnlot å kritisere Russland, kom nå med en fordømmelse av drapene i Butsja. Det kan se ut til at både Sverige og Finland er på vei inn i NATO, der siste kilder sier at søknad om medlemskap kan bli sendt de første ukene av mai. Sveriges beslutning vil trolig komme kort tid etter at Finland har bestemt seg.

Paradokset til Putin er at hans motiv for å styrke den sikkerhetspolitiske situasjonen for sitt land virker mot sin hensikt. Til nå har verdenssamfunnet ilagt sterke sanksjoner som rammer den russiske økonomien hardt, de fordømmer situasjonen og invasjonen bidrar til en tettere alliert verden mot Russland. Russland vil kunne ende opp med å stå alene.

Dette forteller om kraften av å stå samlet om viktige prinsipielle verdier som territoriell integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet. Det er ingen som er tjent med å stenge seg inne. Et lukket Russland skaper usikkerhet, unødvendige konflikter og mistanker. Dette er et folk fjernt fra vår egen virkelighet. Fredelige demonstranter i Russland blir arrestert. Protest mot invasjonen av Ukraina kan gi fengselsstraff og store bøter i Russland. Til nå er nesten 15 000 mennesker i Russland arrestert. Dette forteller oss at diktaturet lever i beste velgående. Det er ikke 144 millioner mennesker i Russland som går til krig mot det vi anser som universelle verdier. Det er et personsentrert diktatur. Og det er viktig å tenke på når det pågår en underskriftskampanje i Kirkenes (Lille Murmansk) for å fjerne de russiske skiltene. 10 prosent av befolkningen i Kirkenes er russere, og tilhørende russiske barn i norske barnehager og skoler. Vi er inne i et farlig spor om vi skal fordømme alt som er russisk. Tvert imot burde vi beskytte våre egne, og ta imot så mange flyktninger vi kan, som nå er på desperat flukt fra sitt eget hjemland. Dette vil svare til det demokratiet vi selv framholder i vår egen argumentasjon. Det er det minste vi kan gjøre.

Det er diktaturet til Putin som skal rammes av fordømmelse og sanksjoner, imøtegått med et stadig mer samlet verdenssamfunn.