Gå til sidens hovedinnhold

Vi er en stabil stab av ansatte med god kompetanse - så hvorfor blir vi snakket ned?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det har vært mange kommentarer fra administrasjonen i Senja kommune om kompetansen ved sykehjemmene i distriktene. Derfor har vi lyst til å opplyse om kompetansen vi som arbeidstakere ved Sifjord sykehjem innehar.

Vi føler oss litt snakket ned, og føler at vår kompetanse blir sett på som mindre verdifull enn kompetansen for de som arbeider på sykehjem for eksempel på Finnsnes. Vår kompetanse er vel så betydningsfull siden vi har lengre avstand til for eksempel legevakt og sykehus. I mange tilfeller er vi ofte den eneste sykepleiefaglige fagkompetansen tilgjengelig ved for eksempel veg stengninger, uvær og lignende.

Vår kompetanse på Sifjord sykehjem er: Fire sykepleiere, hvorav to har videreutdanning i kardiologi og geriatri. En av sykepleierne har videreutdanning i ledelse. I tillegg har vi en vernepleier, og en ergoterapeut med videreutdanning i aktivitet og deltakelse for eldre. Dersom brukere i hjemmetjeneste eller beboere på sykehjemmet skulle trenge antibiotika eller intravenøs behandling så har de full mulighet til å få uført denne behandlingen, da vi innehar denne kompetansen og har hatt den i alle år. Ellers har vi i åtte helefagarbeidere/hjelpepleiere, hvorav to har videreutdanning i eldreomsorg. Flere har kurs i demens og psykisk utviklingshemming. Tre arbeidstakere er i ferd med å ta eksamen som helsefagarbeidere. To av de ansatte er fagarbeidere i barnehage og ungdomsarbeid. Alle ansatte har medisinkurs.

Ei sykepleierstilling har stått vakant i over ett år, og er først utlyst ganske nylig. Vi har fått opplyst at det er søkere med sykepleiefaglig kompetanse til denne stillingen.

Vi vil også påpeke at ved Sifjord sykehjem er vi en stabil stab av ansatte. De fast ansatte har i gjennomsnitt sytten års praksis fra sykehjemmet. Vi mener det er fryktelig urettferdig og direkte feil at kommunens ledelse bruker mangel på kompetanse i distriktene når det snakkes om nedleggelse av sykehjem.

Hos oss er alle rom fulle, og har vært det i alle år. Vi mener vi er et sykehjem med veldig god kompetanse og prøver hele tiden å gjøre det aller beste for brukerne ut fra de ressursene kommunen tildeler oss. Sykehjemmet har alltid hatt et godt renommé, og vi vil fortsatt arbeide sterkt for å opprettholde dette renomméet.

Kommentarer til denne saken