Hver måned kommer nye EØS-direktiver som overstyrer norske lover. Landets eget lovverk blir tilsidesatt. Vi får ikke kontroll over egne resurser. Norge må betale dyrt for å komme inn på det europeiske marked med våre varer. Samtidig suger EU midler fra den norske statskassen. Vi er i ferd med å gi bort styringsretten over vårt kjære hjemland.

Dette er det våre politikere på Løvebakken som er skyld i. Dessverre er det majoriteten som undergraver våre rettigheter og det faktum at Norge to ganger har stemt nei til EU-medlemskap. Dette bryr ikke de folkevalgte seg om. Vi blir hærtatt og plyndret av EU gjennom EØS-avtalen. Dette er globalisme i sin fulle skala.

Hva har skjedd?

Jo, Finanstilsynet er lagt under EU. Vår vannkraft er gjennom ACER lagt under EU. Sjøkabler er lagt til Skottland og nye elektriske kabler til EU - som gir seg utslag i høye kraftpriser for norske forbrukere og husholdninger. Samtidig kommer tyske selskaper og bygger vindkraft på våre fjell og raserer naturen vår. Dette er rein galskap og må stoppes.

Demokratene vil ta et krafttak mot denne utviklinga.

Fiskeri: Vi vil at nordnorsk ungdom som vil satse på fiskeryrket får tilgang på kvoter og at fangsten leveres til anlegg som kan opprettholde bosetting og livskraftige samfunn langs kysten. Fisken skal ikke gis til EUs trålere. Svalbardsonen skal vernes. Nå har det vært nok ettergivenhet fra våre regjeringer.

Regionreformen: Demokratene vil at det sammenslåtte Troms og Finnmark skal oppløses. Avstanden fra Harstad i sør til Kirkenes i nord er rundt 1100 km. Vi vil ha tilbake Troms som det var og Finnmark som det var. Dette for å få kontroll på alt som foregår og ta vare på det vi har hatt. Nå går det over stokk og stein, utgiftene renner løpsk. Det er hinsides all fornuft.

Helsetjenester: Demokratene vil ha gratis tannlegetjenester til hele befolkningen. Det har Norge råd til. Folk med alvorlig sykdom skal få den beste medisinen, uten å bli ruinert.

Pensjon: Det er ei skam at rike Norge har stjålet 0,75% fra pensjonistene. Dette var Ap sitt verk, og Høyre fortsatte tyveriet med Erna Solberg i spissen. Høyres Jan Tore Sanner sier vi er for mange pensjonister. Det koster for mye, Norge har ikke penger. Kassen er bunnskrapt. Med 11500 milliarder på bok har vi ikke råd til å sørge for dem som har bygd opp landet. Dette er ei skam. Sanner, du bør gå på talerstolen og be de norske pensjonistene om unnskyldning. Dere har ranet pensjonistene for milliarder de siste sju årene. Med god hjelp fra de andre partiene. 950 000 pensjonister. Det sier sitt.

Vinter-OL: Demokratene vil at det skal bygges og satses på idrettsanlegg i Bodø, Harstad, Narvik, Tromsø og Alta. Nå har Senterpartiet luftet tanken om et fremtidig OL i Norge. Om dette skal skje, så er det Nord-Norge sin tur. En søknad fra Tromsø støttes av Demokratene. Åpningsseremonien må skje i Tromsø og ulike konkurranser i de nevnte byer. Nå må vi i nord stå samlet. Tromsø vant avstemmingen tre ganger. Men på skitinget i Bodø satte de ned foten. Noen år senere kom det OL-søknad fra Oslo som hadde stjålet konseptet fra Tromsø. Nok er nok av løgn og falskhet fra diktatorene i NIF. Nå skal vi ta opp kampen en gang for alle.

Samtidig vil vi ønske vårt kjære Norge en fremtid uten EØS, EU, Marrakech-avtalen og Paris-avtalen. Norge er fratatt sin selvråderett. Befolkningen er blitt annenrangs i eget land. Dette vil Demokratene sette en stopper for. England klarte å få friheten tilbake, Norge må gjøre det samme.