Det er ikke vanskelig å forstå at mange er lut lei nå. Da gjenåpningen ble annonsert i slutten av september, var det nok få som hadde forestilt seg nye runder med strenge tiltak. Men nå er vi dessverre der igjen.

Kulturlivet, utelivet og reiselivet blir nok en gang særlig hardt rammet i det som skulle vært høysesong. Det må være en soleklar forventning at regjeringen ikke sparer på pengene, men at det settes i verk rause og effektive ordninger.

Regjeringen må skape trygghet og forutsigbarhet i den urolige situasjonen som er. Det gjør Støre og Vedum ved å bruke penger på dem som blir rammet. Når pandemien en vakker dag er historie, skal ikke historien være at styrtrike Norge ikke hjalp dem som trengte det.

Styrken i kompensasjonsordningene har dessuten mye å si for oppslutningen rundt tiltakene som innføres. Det snakkes mer og mer om forholdsmessighet. Økonomi settes opp mot helse. Det er langt på vei unødvendig. Regjeringen har nemlig middelet til å bøte på problemene som tiltakene skaper for næringsliv og arbeidsfolk. Nok en gang: Det handler om å bruke nok penger.

Flere tar nå til orde for at tiltakene er for strenge, og at vi må være langt mer kritiske til tiltakene som myndighetene innfører. Er det virkelig nødvendig med så strenge tiltak? Spør kritikerne.

Man kan alltids diskutere detaljer, men akkurat nå er det nødvendig, fordi alternativet er verre. Alternativet er at vi slipper omikron-varianten løs, uten å vite hva det vil føre til. I verste fall mister vi kontrollen, med den konsekvens at intensivplassene fylles opp, flere dør og kapasiteten til andre pasientgrupper reduseres.

I beste fall volder den nye varianten mindre skade, selv om den er langt mer smittsom enn de foregående variantene. Det er lov å håpe, men med den kunnskapen vi har akkurat nå, vil det være å gamble med liv og helse.

Det tryggeste er å få god nok kunnskap om omikron før myndighetene eventuelt letter på tiltakene.

Vi kan ikke leve i månedsvis i unntakstilstand, men for hver dag som går får vi mer kunnskap, slik at myndighetene kan ta informerte og ansvarlige beslutninger. Kanskje vet vi nok allerede om to-tre uker. I mellomtiden er regjeringens oppgave å bla opp penger til arbeidsfolk og næringsliv.

Og til de som ennå ikke har tatt vaksinen: Det er ingen skam å snu. Du kan hjelpe deg selv, et hardt belastet helsevesen og samfunnet du er en del av.

De åtte prosentene som ikke har vaksinert seg, står for halvparten av presset på norske sykehus, også ved intensivavdelingene, med klart lengst liggetid.

De utsetter seg selv og andre for en alvorlig helserisiko. Det er unødvendig.