Vi har sett bilder av russisk terrorbombing av byer i Ukraina, med forferdelige lidelser.

Den globale støtten til Ukraina er sterk, men likevel ikke universell. India, Kina og Sør-Afrika har holdt seg merkelig nøytrale, sammen med andre land. Er grunnen at Ukraina er for langt unna? Er det slik at jo nærmere en konflikt er, jo mer bli vi berørt?

Hva med oss i Norge?Brydde/bryr vi oss like mye om krigen i Irak, i Afghanistan, i Syria, i Jemen som vi i dag bryr oss om krigen i Ukraina? Blir de menneskelige lidelsene mindre jo lenger unna de er?

La oss se litt på tallenes klare tale. Siden 2010 har mer enn 929.000 mennesker, og av disse minst 387.000 sivile, blitt drept som direkte følge av kriger som USA har vært involvert i: i Irak, Afghanistan, Syria, Jemen og Pakistan. Dette er tall presentert av Watson Institute ved Brown University i USA. 38 millioner mennesker har måttet flykte.

Når vi i vesten ikke reagerer på disse tallene, kan vi vel heller ikke forvente at mennesker i disse landene skal reagere like sterkt som oss på det som skjer i Ukraina?

Hvordan fremstilles kriger i media, og spesielt her i vesten? Irak-krigen (2003) fikk nok ikke samme 24/7-dekning som krigen i Ukraina nå får i vestlige media. Mye av lidelsene forårsaket av den USA-styrte koalisjon ble tilbakeholdt, med unntak av sendingene fra tv-kanalen Al-Jazeera. Aner vi en bevisst mediepolitikk her? Krigen i Irak ble mest omtalt i vesten som en vellykket krig… De bildene vi nok husker sterkest var av en skitten og stakkarslig Saddam Hussein, og da den store statuen av han ble revet. Men hvor ble det av bildene av sivile som ble drept?

Krigen i Irak antas å ha krevd 162.000 menneskeliv og 4,3 millioner hjemløse og flyktninger. Irak som nasjon opplevde i årene etter indre uroligheter og ulike fraksjoner som kjempet mot hverandre, og som også ga grobunn for opprettelsen av IS (Den islamske staten).

USA okkuperte Irak i 8 år etter invasjonen (5 år sammen med Storbritannia). Vi husker med gru noen av resultatene av den amerikanske okkupasjonen, ikke minst massetorturen av irakere i Abu Ghraib-fengselet og massakrene i Fallujah. Hvor mange vestlige politikere har krevd at de ansvarlige for dette må bli stilt for retten for disse grusomhetene?

Mange mener at president George W Bush og Tony Blair bure vært stilt for en internasjonale domstolen i Haag for sin rolle i Irak-krigen. En som mente dette var nå avdøde biskop Desmond Tutu

I dag er borgerkrigen i Jemen verdens verste humanitære katastrofe i følge FN, med over 370 000 døde; mange, mange flere enn i Ukraina. Det er kanskje ikke riktig å sammenligne slik, men å ikke gjøre det, kan fort karakteriseres som rasisme.

En av partene i borgerkrigen i Jemen er Saudi-Arabia, som støttes med våpen fra USA og Storbritannia for milliarder hver år. Er det noen i vesten som holder våre ”NATO-venner” ansvarlige for dette?.

Krig er, uansett, forakt for menneskeverdet. Hvor var ropene på konsekvensene for USA og deres allierte under Irak-krigen? Hvor sterk var kritikken av NATO under bombingen av Libya i 2011, der mer enn 7700 bomber ble sluppet; bl.a. av norske jagerfly. Bakgrunnen for intervensjonen, riktig nok godkjent av FN, har i senere tid vist seg å være feilaktig. Har bombingen i ettertid vist seg å ha positive resultater for Libya? Hva med NATOs såkalte ”Operation Enduring Freedom” i Afghanistan? Hva har den ført med seg av positive resultater for innbyggerne i landet?

Vi blir alle påvirket av medias framstilling, og media har et viktig ansvar i å gi en mest mulig ansvarlig og likeverdig framstilling. Stiller journalistene kritiske nok spørsmål? Blir krigene som er nevnt ovenfor presentert helt forskjellig, alt etter hva som tjener vestens (les USA og Natos) interesser?

Et eksempel til ettertanke: Vi har fra Ukraina sett bilder av sivile stille seg opp foran russiske stridsvogner, og fått heltestatus. Hadde vi fått bilde av en ung palestiner foran en israelsk stridsvogn, ville kanskje den unge palestineren blitt kalt for terrorist?

Er det ikke noe hyklersk over vestlige ledere som drar til Ukraina, som for eksempel statsminister Boris Johnson? Hvor mange av disse har reist til Syria, til Irak, til Jemen, til Afghanistan?

Når krigen i Ukraina er over, bør vi heller bruke ressursene på å bygge opp landet igjen, og ikke glemme det, slik som vi har gjort med Irak, Afghanistan og Libya!

Hvordan vi i framtiden skal unngå kriger, er ikke enkelt å svare på, men historien har nok vist oss at å ruste opp, neppe er løsningen! Vi burde heller lytte til Mahatma Gandhis ord: ”An eye for an eye, will make the whole world blind”

Kilder:

  • Stop the War coalition
  • Tribune magazine