Vi er nå én million pensjonister

Helseministeren har nylig holdt tale hvor statens forventninger til kommune-Norge trekkes opp for eldreomsorgen. Kommunene må ta grep ble det sagt.

Dagen før sa skuespiller Lise Fjellstad at hun var sint og mente at en statsråd har makt til å endre på eldreomsorgen. Men det krever kreativitet.

Disse to utspillene kan komme til å gli forbi, hvis alle vi som fikk med oss dette på nyhetene bare venter på at stat og kommune skal gjøre noe.

Selv tror jeg eldreomsorgen i Norge er bedre enn det siste dagers nyheter viser. Kriser er som kjent bedre nyheter enn opplysninger om det som er bra. Likevel ønsker jeg å ta Lise Fjellstad på ordet. Nye grep må tas.

Lang- og kortsiktige tiltak

På lang sikt vil det visstnok være behov for 90.000 flere hender i helse- og eldreomsorgen enn i dag. Før jeg lanserer et kortsiktig tiltak, vil jeg etterlyse mer debatt om hva vi i Norge gjør av unødvendig arbeid og som kan frigjøre studieplasser og arbeidsplasser til mer nødvendige oppgaver.

Mange vil si at yrkesvalg er en demokratisk frihet og andre vil si at ingeniørfag gir mer økonomisk vekst enn omsorgsarbeid. Jeg skal ikke mene noe om dette her, men vi må tørre å ta slike debatter i framtiden. Jeg skal nå presentere et kortsiktig tiltak.

Verneplikt

Verneplikt forbinder vi med forsvaret. Unge mennesker i sin beste alder skal i ett år stille opp for landet og forsvare oss mot uønsket konflikt og krig. Grunnen til at vi som borgere godtar dette, er vel både at det ansees som nødvendig og at vi er vant til denne verneplikten.

Nå er vi over en million pensjonister i Norge og jeg påstår at 20 prosent av oss er friske nok til å bli pålagt «verneplikt» i eldreomsorgen. Hvis halvparten av de helt friske i tillegg har for lite å gjøre, så bør innføring av verneplikt for 10 prosent pensjonister være innenfor rekkevidde.

Det blir 100.000 nye hender i eldreomsorgen. Hvis det er krise, så må man innføre krisetiltak!

Frivillighet

Nå finnes det mange frivillige organisasjoner som ber om deltakelse fra frivillige, og all ære til dem som i lang tid har deltatt i dette. Jeg prøver bare å mobilisere friske pensjonister til mer innsats. Frivillig verneplikt må gjerne være starten på dette. Vi må over fra kriser og prat til handling.

At pensjonister skal mobiliseres til eldreomsorg kan jo passe. Vi er sikkert flinke til å holde eldre på sykehjem med selskap. 100.000 pensjonister gir ikke 100.000 årsverk. Samfunnet må stelle pent med oss også, men hvis vi blir bedt om å jobbe gratis en dag i uka, gir det kanskje 14.000 nye årsverk.

I tillegg til å holde sykehjemsbeboere med selskap, kan vi sikkert smøre brødskiver og delta i løfting og stell. Sykepleiere og hjelpepleiere vil derfor lettere jobbe med sitt fagfelt. Sykefraværet kan lettere gå ned og det blir mer en vinn-vinn-situasjon.

Pensjonister under verneplikt må ledes av folk med kompetanse. Det har vi ved pensjonerte helsearbeidere.