På lederplass taler avisa Nordlys 11. mai for å beholde roen og tillitsfullt ta i mot USAs atomdrevne ubåter. Blant annet skriver Nordlys: "Det kan være grunn til å minne om at den amerikanske ubåten anløper Tromsø fordi Norge er en del av et transatlantisk forsvarssamarbeid. USA er vår nærmeste allierte."

Til det kan man si at vi i økende grad ser at NATO får en mindre rolle i forsvaret av Norge, mens det tosidige forholdet mellom Norge og USA dominerer. Det gjelder alt fra Globus-radaren i Vardø, til US Marines på Værnes og Setermoen, til bombefly på Ørland og kanskje viktigst av alt: den nye forsvarsavtalen med USA som Solberg-regjeringen undertegnet 16. april.

Her gis USA base-rettigheter på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund, noe som synes nokså klart å bryte med den norske basepolitikken som gjaldt fra 1949 til våre dager.

Nå er ikke USA verre enn andre nasjoner, men USA er en stormakt med stormaktinteresser. I Øst-Asia øker mulighetene for konflikt mellom USA og Kina. Samtidig er det slik at Russland og Kina nærmer seg hverandre sikkerhetspolitisk. En konflikt i Øst-Asia kan derfor lett spre seg til våre nordområder, enten på initiativ fra Russland eller fra USA eller bare fordi spenningen bli så stor at misforståelser fører til krigshandlinger.

Norge er derfor ikke tjent med å ha et altfor tett forhold til USA. Erfaringene er jo ikke akkurat gode fra da Norge fulgte USA i Afghanistan og Libya, mens på den annen side er de aller fleste nå glade for at Norge sa nei til å bli med USA til krigen i Irak i 2003.

Det er også en annen grunn til å ikke satse så ensidig på USA. Det som kommer raskt, kan forsvinne raskt. For ikke lenge siden var det viktig for USA å ha US Marines på Værnes og Setermoen, og så var det plutselig ikke så viktig lenger. Island hadde i mange år satset på USAs forsvar gjennom styrkene på Keflavik-basen, men så plutselig trakk USA seg ut.

Det vi kan risikere er at vi får inn USA, irriterer Russland, og så etter en tid forsvinner USA, og Norge sitter igjen med et svakere forsvar og et mer fiendtlig Russland.

Etter min mening bør vi tilbake til de tidligere selvpålagte restriksjonene inkludert basepolitikken. Og verken Nordlys-redaktøren eller norske politikere bør stole fullt så mye på USA.