I september er det valg, og det er delte meninger om hvilken plass bemanningsbransjen skal få partienes program. Noen ønsker at det innføres restriksjoner mot bemannings- og rekrutteringsbedriftene. Vi tenker at de kanskje ikke vet hvor gjennomregulert vi allerede er?

Våre medarbeidere er fast ansatte med lønn og pensjon lik alle andre fast ansatte i hvilken som helst bedrift. De kan få lån i banken. Noen foretrekker oss fremfor midlertidige eller små deltidsstillinger hos mange forskjellige arbeidsgivere. 30 prosent av våre ansatte går hvert år inn i fast jobb der de var vikar. I dialog med Arbeidstilsynet har NHO Service og Handel utviklet ordningen «Revidert arbeidsgiver» som kvalitetsmerke for å forsikre kundene våre om at vi sikrer våre arbeidstakere og følger alle krav om lønn, arbeidstid og HMS. Vi finnes rett og slett fordi NAV og arbeidsgivere noen ganger trenger rask hjelp fra oss for å få vikar på plass for fast ansatte som har ferie, er i karantene eller er sykemeldt. Andre ganger trengs personal til kortvarige eller spesialiserte prosjekter, produksjons- eller sesongtopper. En kommune kan få krevende pleieoppgaver over natten, og pasientrettighetene står i fare om de ikke kan leie inn personale når de akutt mangler arbeidskraft.

Omfanget av bemanningstjenester er begrenset, kun 30.000 årsverk, det vil si 2 pst. av alle årsverk de siste 15 år, innen et bredt spekter av fagområder. Det største fagområdet er bygg, men dette står bare for 29 prosent av aktiviteten i bransjen, for bemanningsbransjen er tilstede i hele arbeidslivet, f.eks. innen helse, verftsindustrien, IT-bransjen, reiseliv, næringsmiddel skole og barnehager. Arbeidsgiverne kunne håndtert vikariater og midlertidige ansettelser selv, men foretrekker hjelp fra seriøse samarbeidspartnere som oss for å være sikre på at lover og regelverk følges opp og at det blir foretatt kontroller. Vikaren som kommer til bedriften, har kontrakt i bemanningsbyrået og har der samme lønns- og arbeidsforhold som de ville hatt om de hadde vært ansatt hos innleiebedriften. Dette kalles likebehandlingsprinsippet.

Vi reagerer like sterkt som alle andre på kriminalitet, sosial dumping og undergraving av arbeidstidsbestemmelser. Dette må samfunnet tar grep om for å nedkjempe, og vi er stolte av den norske modellen forsamarbeid mellom folkevalgte og partene i arbeidslivet i dette viktige arbeidet. Det er derfor viktig for oss at folk forstår at seriøse bemanningsselskaper sørger for at ansatte får helårskontrakter, får kompetansepåfyll, gjør at bedrifter kan holde hjulene i gang og fortsatt skape arbeidsplasser. At folkevalgte jobber for et trygt og godt samfunn med jobber å gå til er derfor bra, men løsningen er ikke å begrense eller forby adgangen til å leie inn fra bemanningsbransjen og stramme inn på i regelverket. Vi bor i langstrakt land med mange arbeidsplasser i distriktene. Det ønsker vi også å ha i årene som kommer.