Først og fremt er det på sin plass med en hyllest til de lærerne i Norges land, som tok kampen på vegne av alle lærere i høstens streik. En kamp som dreide seg om mye mer enn årets lønnsøkning; nemlig en kamp for fremtiden skole. Tusen takk!

På Verdens lærerdag 5. oktober setter verdenssamfunnet søkelys på lærernes betydning i en verden i endring med slagordet; Morgendagens utdannings begynner med lærerne. I forbindelse med Verdens lærerdag i år understreker organisasjonene bak markeringen at altfor mange elever i dag mangler kvalifiserte lærere. Samtidig er temaet i år en anerkjennelse av følgende: For å få til nødvendige samfunnsendringer er lærerne helt uunnværlige.

Dessverre er det et stort problem å rekruttere nok kvalifiserte lærere verden over. Utdanningssystemer og myndigheter gir ikke lærerne den støtten og tilliten som trengs.

Ifølge Unesco trenger vi 69 millioner nye lærere på verdensbasis for å sikre nok kvalifiserte lærere i barne- og ungdomsskolen innen 2030. Globalt er 83 % av lærere i grunnskolen utdannet, hvor begrepet utdannet innebærer en lærer som har fått og fortsetter å få pedagogisk opplæring på en organisert måte. I lavinntektsland regnes bare 64 % av de som underviser på ungdomsskolenivå som kvalifiserte. I Norge ble 11.939 lærerårsverk i offentlige og private grunnskoler i 2021 utført av ansatte uten lærerutdanning. Det tilsvarer 17,9 prosent av alle utførte årsverk i grunnskolene. Videre ser vi en stor mangel på barnehagelærere i Norge. Som kjent starter en god utdanning i barnehagen, og der ser vi nå en stor rekrutteringsutfordring.

I år har vi vært gjennom historiens lengste lærerstreik her til lands - en streik som regjeringen til slutt stoppet ved hjelp av tvungen lønnsnemd. Men dessverre er ikke norske lærere alene om å måtte kjempe for bedre arbeidsbetingelser og for statusen til læreryrket. Læreryrket har generelt høy status i vårt samfunn, og i verden generelt, men utdanning koster. De fleste land har ikke gjort de nødvendige investeringene i utdanningssystemene for å sikre fremtiden skole, for fremtidens elever. Heller ikke Norge har gjort den nødvendige jobben for å sikre nok ressurser til vårt utdanningssystem; fra barnehage til universitet og høgskole. Morgendagens utdanning begynner med lærerne, men tyngre investeringer for fremtiden er nødvendig.

I regjeringsplattformen står det at det viktigste for barn og unges læring, mestring og trivsel er at de møter kvalifiserte lærere som har tid til å se den enkelte elev. Dette følger Norge opp i forpliktelsen de gjorde under Transformative Education Summit. Her understreker Norge at utdanning skal prioriteres både nasjonalt og internasjonalt. Blant innsatspunktene i Norge er målet om å øke andelen kvalifiserte lærere.

Norge, som et av verdens rikeste land, bør ha både evne og vilje til å gi alle barn og unge en lærerutdannet lærer, og god tilgang til barnehagelærere i barnehagene våre. Det burde bekymre flere enn Utdanningsforbundet at vi ikke har dette på plass. Det er for enkelt å ansette ukvalifiserte i skolen. Det finnes fortsatt muligheter i loven for å gi dispensasjoner fra utdanningskrav i barnehagen. Det er for dårlig! Norge burde gå foran som et godt eksempel.

Utdanning koster, ja, men hvis vi ikke investerer i neste generasjons utdanning, sparer vi oss til fant. Og la det ikke være noe tvil; høstens slagord i lærerstreiken er ikke bare tomme ord. Det ER bare lærere som er lærere, og skal man faktisk SATSE på elevene og deres fremtid, må man satse på LÆRERNE!

  • Les mer om Verdens lærerdag her.