31. august er verdens overdosedag. Norge er i Europatoppen i overdosedødsfall, og i fjor var det tallene verre enn på tjue år. Politikken som er blitt ført i mange tiår har feilet - vi er nødt til å endre kurs.

I Troms og Finnmark mistet 17 mennesker livet på grunn av overdoser i fjor. En rusreform som gikk fra å straffe til å hjelpe kunne endret på dette. Men det vil ikke skje uten et sterkt Venstre.

I vår stemte Arbeiderpartiets landsmøte mot Venstre og regjeringens rusreform. Den var kunnskapsbasert og la opp til en historisk endring i hvordan vi ser på dem som sliter med rus: som mennesker som har behov for hjelp og omsorg, og ikke som kriminelle som fortjener straff.

Ap gikk bort fra å avkriminalisere små doser narkotika for alle, til å si at bare «tunge brukere» fortjener hjelp. Unge og folk i startfasen av et rusproblem skal straffes. Selv om all tilgjengelig kunnskap viser at det ikke hjelper, men stigmatiserer og skyver dem lengre inn i rusen. Selv om det gjør at folk er redde for å oppsøke hjelp når rusen blir farlig eller vanskelig.

Én ting er at det er grunnlovsstridig å straffe mennesker ulikt for samme lovbrudd. Det største problemet er likevel at det vil koste liv.

Dagens strafferegime er feilslått – det viser overdosedødsfallstatistikken. Venstre har kjempet rusbrukernes sak i tiår. Vi har fått gjennomslag for blant annet brukerrom (tidligere kalt sprøyterom) og for det som kan kalles rusreformens lillebror: narkotikaprogram med domstolskontroll. Dette var en prøveordning fra 2006, og landsdekkende ti år senere. Programmet lot rusavhengige idømmes behandling i stedet for straff.

I år skulle vi tatt det et stort steg videre. Med Rusreformutvalgets grundige 416 sider lange utredning ønsket vi å gjennomføre vår tids viktigste sosialpolitiske reform. Men Ap sa nei.

Rusreformutvalgets konklusjon var krystallklar: rusproblemer bekjempes best med hjelp, ikke straff. Små doser narkotika til eget bruk bør fortsatt være ulovlig, men avkriminaliseres. Rusbrukerne skal møtes med omsorg fra helsevesenet. Politiets ressurser skal brukes på bakmennene, ikke på brukerne.

Men Ap sa nei. Deres største støtteparti, Senterpartiet, sa nei. Og verken MDG eller SV, som begge er for reform, har satt den på de prioriterte kravlistene til eventuelle regjeringsforhandlinger. Man kan lure på hvor solidariteten venstresida så ofte snakker om, har tatt veien.

Uten rusreform er det vanskelig å sette inn hjelp tidlig og forebygge større problemer. Alle rusavhengige har startet et sted. Ofte er rusen en måte å lindre psykiske problemer, en dårlig oppvekst eller traumer. Det er en dårlig idé å straffe mennesker helt til livet er i ruiner og rusavhengigheten tar over - for så å strekke ut en hånd.

Venstre er rusreformens eneste garantist. Vi kommer til å ta kampen, helt til vi møter menneskene i samfunnet vårt som har det aller vanskeligst med medmenneskelighet, omsorg og hjelp. Husk det når du skal stemme.